Lang og våt vekstsesong

En våt, men mild høst har gjort at graset flere steder står høyere enn det vi ønsker inn mot vinteren. Med gode værmeldinger i vente er det kanskje flere som vurderer - Skal vi slå, eller la det overvintre? For andre handler det om å berge en planlagt 3. eller 4. slått som har blitt utsatt på grunn av regn.

Vi har mange steder hatt de første frostnettene som ofte er starten på innvintringa – ei tid der planten helst ikke bør forstyrres.

Vi anbefaler

Timoteidominert eng

Timoteidominert eng tåler godt å overvintre med gjenvekst om høsten. I flere tilfeller har det vist seg at den avlingen man kunne høstet sent om høsten ofte kan tas ut som meravling til 1. slått året etter. Timoteiplantene er mer stråstive enn bladgras og danner derfor ikke like lett et tett plantedekke som er utsatt for snømugg. Det er også veldig begrenset gjenvekst etter slått så sent.

Med mindre man trenger fôret eller det står veldig mye igjen bør man ikke slå denne enga.

Raigrasdominert eng

Raigras og andre bladgrasarter som strandsvingel og engsvingel danner ofte ei tett bladrik matte om høsten dersom gjenveksten har vært god. Dette gir større fare for snømugg og andre utfordringer rundt overvintring. I slik eng bør det nå vurderes å utnytte finværsperioden til en siste slått.

Vurder slått dersom gjenveksten er over 20cm.

Viktig for et godt resultat

  • Stubbehøyde: minimum 10-12 cm!
  • Vent så lenge som mulig til jorda er laglig
  • Kjør med lavt og riktig lufttrykk
  • Unngå å lage kjøreskader – la heller utfordrende områder stå igjen