Luserne trives best på mineraljord med høg pH. pH bør være over 6,5, også i dypere jordlag. NLR Agder la ut et forsøksfelt med 6 ulike lusernesortar med 3 gjentak sådd i 50/50 blanding med timotei våren 2022. Feltet blei kalka godt opp og gjødsla med Marihøne (8-4-5) tilsvarende 100 kg/daa som eneste gjødsling

Luserne må smittes med rett sort Rhizobium-bakterier før såing for å binde nitrogen fra lufta. Disse bakteriene fins normalt ikke i norsk åkerjord. Uten smitte får en ingen N-binding og bleike planter som dør ut om en kort tid.

Dette er største utfordringen med Luserne. En må klare smitte nok planter, og det tar tid for smitten og spre seg jamt utover feltet.

Ved første slått var det ikke aktive rotknoller på røttene. Det ble ikke tatt avlingsregistreringer på 1 slått. Utover i august begynte vi å se planter med aktive knoller, ved slått 15 september så det ut som hele rutene

var jamt smitta.

Vi tok en avlingsregistrering ved 2 slått. Tallene her viser ikke så mye anna enn at feltet er jamnt etablert. Det blei regna statistikk og ingen av avlingsutslagene var signifikante. Fra og med avlingregistreringene i 2023 vil eventuelle sortsegenskaper kunne komme fram nå som feltet er jamnt smitta. Det som kan taes ut sålangt er at sorten Ludvig har spirt litt dårlig og har en dårligere etablering enn de andre sortene. Ludelis selger som ferdigsmitta frø, sålangt ser det ut som dette har gitt en noe dårligere smitting enn de andre sortene vi smitta selv før såing.

Ttt