Når møkken er spredd og graset er i god vekst, men helst før plantene strekker seg mye, er det på tide å spre mineralgjødsel. Av og til er det aktuelt å spre mineralgjødsel før husdyrgjødsel, spesielt i tørre år. For god utnytting, og for å unngå opphopning av nitrat i graset, bør gjødsel tilføres helst 6 uker før planlagt 1. slått. F.eks. før 20. april ved slått i månedsskiftet mai/juni. Eller før 1. mai ved slått i midten av juni. God næringsforsyning tidlig, mens det enda er litt kjølig og strekningsveksten ikke har begynt, stimulerer dannelsen av buskingsskudd i graset. Tett graseng er grunnlag for stor avling. Mange har nok vårgjødslet til sauene en liten dose allerede. På slåtteareal blir det aktuelt med ny gjødsling når sauene flyttes videre.

Gjodsling og utan
Det er tydelig at plantene responderer på næring, som her med møkk(spredd før påske) og uten.

Det kan være lurt å få ut gjødselen mens det fortsatt er litt fuktig i bakken. Hvis det blir tørrvær kan gjødselen oppløses sakte. Du risikerer da tilsvarende situasjon som ved for sein gjødsling, med opphopning av nitrat i plantene. Sein nitrogentilførsel rekker ikke å bli realisert i avling i første slått, hoper seg opp som unødvendig mye protein og graset kan blir vanskeligere å ensilere i silo og rundball. Mulighetene for god timing av mineralgjødselen har blitt bedre med bruk av sporfølger (GPS), man trenger ikke lenger sporgraset å kjøre etter, for de som ikke sikter etter stikker eller lignende.

Vestland m meter
Eng av artsrik Vestlandsblanding i Bergen i full vigør 13. april.