3 sl 2
⋅ Grovfôr

Grovfôrkampen 2023 er avgjort

Frå Vestland deltok Leif Lirhus frå Voss. Han har mjølke- og ammekuproduksjon og areal med hundegrasdominans som tevlingsareal.
Vest
Fine ballar 3
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Rundballar bør prisast etter fôrmengde og kvalitet

Grovfôrsesongen 2023 er over og grovfôranalysane frå dykk som er medlemmer tikkar stadig inn. Førsteslåtten vart god både avlingsmessig og vêrmessig for dei som kom i gang tidleg, men seinare vart det utfordrande med mykje nedbør og korte haustevindauge.
Vest
Bilete urea
⋅ Grovfôr

Gjenbrukt urea som gjødsel

Kan reststoff frå fiskeolje-produksjonen nyttast som gjødsel i eng?
Vest
Haustattlegg 23
⋅ Grovfôr

Haustattlegg?

Somme likar det, andre likar det ikkje. Vi møter mange argument for og imot attlegg om hausten.
Vest
Brakking om hausten 2
⋅ Grovfôr

Brakking om hausten

Noko avling må gå tapt ved vellukka brakking. Du får sjeldan i «pose og sekk».
Vest
LT Slatt i Oma
⋅ Grovfôr

Rett tidspunkt for 2. slått

Denne veka og godt inn i neste veke er det meldt regn over heile Vestlandet. På areala som vart slått tidleg i juni blir det andreslått så fort vèret er lagleg.
Vest
Kyr pa beite
⋅ Grovfôr

Stell av beite

Stikkord undervegs i beitesesongen: Tilsyn med dyr, beitepress, tilleggsfôring, pussing, gjødsling og bekjemping av ugras!
Vest
Ugras
⋅ Grovfôr

Plantevern etter slått

Her kjem litt råd når det gjeld val av ugrasmiddel etter 1. slått, evt. etter 2. slått
Vest
Gras til fortorking
⋅ Grovfôr

Fortørking – hva er optimal tørrstoffprosent?

De som fortsatt satser på direktehøsting må ta den tørrstoffprosenten i graset som værforholdene gir. Driver du derimot med to-trinnshøsting, har du store muligheter til å påvirke tørrstoffprosenten.
Vest
Gjenlegg var
⋅ Grovfôr

Bekjemping av ugras i attlegg

I førre rådgjevingsmelding hadde vi med ein artikkel om kjemisk ugraskamp i eng. Her kjem ein artikkel som går på attlegg, rikt illustrert med bilde.
Vest
1 2 3 ... 9