Blomster 23 ASA 2018
⋅ Psykisk helse

Korleis har naboen din det, sånn eigentleg?

Omtrent halvparten av befolkninga vil ein eller annan gang i livet oppleve utfordringar knytt til eiga psykisk helse. Derimot kan ein sjå at det er få bønder som kjem inn i denne statestikken. Vil det sei at den psykiske uhelsa stiller seg annleis for ein bonde enn for folk i andre yrkesgrupper?
Midt
Bonde i toffe tider
⋅ HMS

Er det tøffe tider?

Vekstsesongen 2023 har vært krevende for mange. Ytterpunktene fra tørke på forsommeren, til mye nedbør og flom på ettersommeren gjør det vanskelig å få til de ønskede avlingene.
Østlandet
Setebelte
⋅ Regelverk

Bruk setebelte i traktoren din!

Mange meiner det berre er snakk om endring av haldningar. Men er det så enkelt?
Sør
BLH Horn
⋅ HMS

Horn - til sorg eller glede?

Horna på storfe kan gjera dyra vakre og staselege, for nokre rasar er dei ein del av særpreget.
Vest
Oydelagt oyremerke Foto Helene Moe
⋅ Husdyr

Har du problem med øyremerka?

Då er du ikkje åleine! Me har samla litt tips og info utstyr og teknikk for rett påsett
Sør
Foto: Ingvild Melkersen
⋅ HMS

SHA-plan: Gjelder den for meg?

SHA står for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. En SHA-plan er en del av arbeidsmiljøloven og har som formål å beskytte arbeidstakerne mot risikoer på bygg- og anleggsplasser.
Foto: Camilla Jacobsen Eng, NLR
⋅ Plantevern

Sprøyting på åkeren - få best mulig resultat

Funksjonstest av åker- og tåkesprøyter er obligatorisk. Sprøyteutstyret skal fra og med 1. januar 2020 funksjonstestes hvert 3. år, og må oppfylle gjeldende krav for å bli godkjent.
Nord
TA706703
⋅ HMS

Sjekk brannslukkingsapparatet

Brann koster samfunnet og enkeltmennesker enorme summer årlig. Det viktigste er å forebygge for å unngå brann, men dersom en brann oppstår er lett tilgjengelig brannslukningsutstyr essensielt.
Østlandet
Foto: Ingvild Melkersen, NLR
⋅ Ulykker

Tømming av gjødselkjeller ved våronna

Hvert år skjer det ulykker i forbindelse med håndtering av husdyrgjødsel. Sørg for nok frisk luft og assistanse før du går inn for å prøve å berge dyr og mennesker.
Nord
Katrine markdag
⋅ HMS

Gravid i landbruket

Er du bonde og gravid er det ekstra mykje å ta omsyn til. Dyra i fjøset må framleis ha stell, men det må du òg – både før og etter fødsel.
Vest
1 2 3 ... 8