Foto fra pixabay.com
⋅ HMS

Bevegelige deler innebærer risiko

Alle bevegelige deler innebærer en risiko. Gå gjerne en ekstra vernerunde og sjekk om alle verneinnredninger er i orden.
NLR Viken
Dialog
Medlem
⋅ HMS

Ungdom i arbeid

Skal du ha sommerhjelp på din gård? Da er det et par ting som er viktig å huske.
NLR Nord Norge
3 A7 A9312
⋅ Grovfôr

Grasvettregel nr.3

Tenk sikkerhet i alt du gjør. Ta deg tid til mat og hvile. Bruk setebelte!
NLR
Nettside herobilde
⋅ HMS

HMS-rådgiving på gården

Med HMS-avtale vil du få besøk av HMS-rådgiver på gården og bli fulgt opp av bedriftshelsetjeneste
3 A7 A9312
⋅ Traktor

Grasvettregel 3

Tenk sikkerhet i alt du gjør. Ta deg tid til mat og hvile. Bruk setebelte!
NLR
Utmarksbeite 3
⋅ Husdyr

Husdyr på beite

Det er snart tid for å slippe husdyr i utmark. Dette er god ressursutnyttelse og god dyrevelferd. Beiteperioden kan også by på interessekonflikter i noen områder.
NLR HMS
1 2 3 ... 8