Nlr 58473370555
⋅ Traktor

Samfunnsnyttig risikosport

Å sitte i ei lun traktorhytte med snøplogen i bakken, varm kaffi i termosen og skikkeleg vintervêr midt på svarte natta kan vere ganske så triveleg.
NLR HMS
KSL revisjon pc
⋅ Regelverk

Få orden på KSL

KSL forbedres stadig og blir et godt arbeidsverktøy om det benyttes aktivt
NLR HMS
Sommerfugl
⋅ HMS

Psykisk helse - hvordan oppdage og hjelpe?

Hvordan kan du som bonde gå frem for å søke hjelp, eller like viktig: melde din bekymring for noen du ikke tror har det bra?
NLR HMS
Bonde i toffe tider
⋅ HMS

Er det tøffe tider?

Vekstsesongen 2023 har vært krevende for mange. Ytterpunktene fra tørke på forsommeren, til mye nedbør og flom på ettersommeren gjør det vanskelig å få til de ønskede avlingene.
NLR Øst
BLH Horn
⋅ HMS

Horn - til sorg eller glede?

Horna på storfe kan gjera dyra vakre og staselege, for nokre rasar er dei ein del av særpreget.
NLR Vest SA
Oydelagt oyremerke Foto Helene Moe
⋅ Husdyr

Har du problem med øyremerka?

Då er du ikkje åleine! Me har samla litt tips og info utstyr og teknikk for rett påsett
NLR Rogaland
Foto: Ingvild Melkersen
⋅ HMS

SHA-plan. Gjelder den for meg?

SHA står for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. En SHA-plan er en del arbeidsmiljøloven og har som formål å beskytte arbeidstakerne mot risikoer på bygg- og anleggsplasser.
Foto: Camilla Jacobsen Eng, NLR
Medlem
⋅ HMS

Sprøyting på åkeren - få best mulig resultat

Funksjonstest av åker- og tåkesprøyter er obligatorisk. Sprøyteutstyret skal fra og med 1. januar 2020 funksjonstestes hvert 3. år, og må oppfylle gjeldende krav for å bli godkjent.
NLR Nord Norge
TA706703
Medlem
⋅ HMS

Sjekk brannslukkingsapparatet

Brann koster samfunnet og enkeltmennesker enorme summer årlig. Det viktigste er å forebygge for å unngå brann, men dersom en brann oppstår er lett tilgjengelig brannslukningsutstyr essensielt.
NLR Øst
Foto: Ingvild Melkersen, NLR
Medlem
⋅ Ulykker

Tømming av gjødselkjeller ved våronna

Hvert år skjer det ulykker i forbindelse med håndtering av husdyrgjødsel. Sørg for nok frisk luft og assistanse før du går inn for å prøve å berge dyr og mennesker.
NLR Nord Norge
17 mai
⋅ HMS

Korleis går det med deg?

Det er viktig å stogge opp av og til og spørje både seg sjølv og andre om dette.
NLR Vest SA
Katrine markdag
⋅ HMS

Gravid i landbruket

Er du bonde og gravid er det ekstra mykje å ta omsyn til. Dyra i fjøset må framleis ha stell, men det må du òg – både før og etter fødsel.
NLR Vest SA
1 2 3 ... 9