Nedenfor er viktig informasjon om beltebruk i traktorer, krav til verneombud og nye regler fra Mattilsynet angående storfehold. Disse endringene er laget for å fremme sikkerhet, dyrevelferd og bærekraft i landbruket.

Sikkerhet i traktoren

Alle traktorer som har godkjent beltefeste må ettermontere beltene.

Fra 1. august 2023 ble det påbudt å bruke belte i traktor. Dette gjelder for all privat kjøring med traktor og under arbeid. Har du en traktor med godkjente beltefester, ble det fra 1. januar 2024 et krav om at beltene må ettermonteres.

Påbudet gjelder bare for traktor som har montert førervern. Det er også noen få unntak fra kravet til bruk av belte i traktor.

Det er allerede et krav å bruke belte i traktor når du bruker traktorer under arbeid.

Les mer på: Regelverk for bruk av belte i traktor | Statens vegvesen.

Verneombudskrav

Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud.

Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, så de kan samarbeide om å skape en trygg arbeidsplass gjennom helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Verneombudet har mulighet til å stanse arbeidet ved umiddelbar fare for liv og helse.

Les mer på: Verneombud | Arbeidstilsynet.

Nye regler for storfehold

Mattilsynet har innført nye retningslinjer for båsfjøs med fokus på dyrevelferd. Reglene stiller krav om kalvingsbinge og utvidet tid på beite.

De nye reglene stiller krav om:

  • Minst én kalvingsbinge
  • Minst 12-16 uker på beite

I løsdriftsfjøs skal det være én kalvingsbinge og én sjukebinge pr. påbegynt antall av 25 kyr. For båsfjøs som er tatt i bruk før 22. april 2004 og har vært i sammenhengende bruk siden, trer kravet om kalvingsbinge i kraft 1. januar 2024.

Det er nå pålagt at dyrene skal få minst 12-16 uker på beite.

For båsfjøs ble det fra 1.1.2024 krav om mosjon i 16 uker, og dyrene skal også sikres mulighet til regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året etter naturlige og atferdsmessige behov.

Regelverket sier ikke noe om når i sommerhalvåret mosjonen skal foregå.

Les mer: Nye regler for storfe i båsfjøs fra 1. januar 2024 | Mattilsynet.

Hold deg oppdatert å sørg for at din landbruksvirksomhet overholder de nye forskriftene for en tryggere og bærekraftig fremtid!