Foto: Ingvild Melkersen
⋅ Hydroteknikk

Landbruk og vannforskriften

Vi kommer til å ha fokus på informasjon om ordninger som stimulerer til ekstra innsats for å ivareta vannmiljøet.
Nord
Grofting foto Lars Kjetil Flesland
⋅ Drenering

Drenering som duger

Det handler om å forstå hvordan vann oppfører seg.
Nord
3 A7 A9036
⋅ Vanning

Vatning i tørkeår

Tradisjon for vatning sikra gode avlingar, óg i tørkeåret 2018
Innlandet
Arsaker til darlig drenering
⋅ Grovfôr

Drenering er lønnsomt

God drenering er en av forutsetningene for god jordkultur. Om en ikke klarer å få vekk overflødig vatn, er det små muligheter for god luftveksling i jorda.
Vest
Drenering
⋅ Drenering

Avskjæringsgrøfter

Avskjæringsgrøftene hindrer at vann som lander utenfor jordet, havner inne på jordet. Den leder bort overflatevann før det kommer inn på dyrkamarka, den senker grunnvannsspeilet og reduserer grunnvannsig inn på dyrkamarka.
Midt
IMG 4427
⋅ Dyrkingsråd

Slik held du ved like grøftesystemet

Vedlikehald av grøftesystemet er så mangt - og kvar operasjon krev rett framgangsmetode. Les råda her!
Sør
1 2 3 4