Arsaker til darlig drenering
⋅ Grovfôr

Drenering er lønnsomt

God drenering er en av forutsetningene for god jordkultur. Om en ikke klarer å få vekk overflødig vatn, er det små muligheter for god luftveksling i jorda.
Vest