Foto: Ingvild Melkersen
⋅ Hydroteknikk

Landbruk og vannforskriften

Vi kommer til å ha fokus på informasjon om ordninger som stimulerer til ekstra innsats for å ivareta vannmiljøet.
Nord
Skjermbilde 2023 10 27 kl 07 50 34
⋅ Hydroteknikk

Prioriter drenering

Vi skal regne litt på økonomien i drenering.
Østlandet
Grofting foto Lars Kjetil Flesland
⋅ Hydroteknikk

Drenering som duger

Det handler om å forstå hvordan vann oppfører seg.
Nord
3 A7 A9036
⋅ Grovfôr

Vatning i tørkeår

Tradisjon for vatning sikra gode avlingar, óg i tørkeåret 2018
Innlandet
Arsaker til darlig drenering
⋅ Grovfôr

Drenering er lønnsomt

God drenering er en av forutsetningene for god jordkultur. Om en ikke klarer å få vekk overflødig vatn, er det små muligheter for god luftveksling i jorda.
Vest
Drenering
⋅ Hydroteknikk

Avskjæringsgrøfter

Avskjæringsgrøftene hindrer at vann som lander utenfor jordet, havner inne på jordet. Den leder bort overflatevann før det kommer inn på dyrkamarka, den senker grunnvannsspeilet og reduserer grunnvannsig inn på dyrkamarka.
Midt
1 2 3 4