Direktesaadd korn lkjuus
Medlem
⋅ Jordstruktur

20 år uten jordarbediding

Mange år med direktesåing og redusert jordarbeiding har endret jordas egenskaper.
NLR Øst
Dyrkingssystemforsoket pa Apelsvoll Foto NIBIO
⋅ Korn

Karbonfangst og -lagring i dyrkajord på Innlandet

Karbonfangst og -lagring er motebegrep som enda ikke har særlig praktisk relevans i industrien, men hvor pilotprosjekt antagelig snart settes i gang. Spørsmålet reiser seg om det er mulig å fange karbon på en billigere måte i bondens «bedrift», dvs. åkeren og jorda den vokser på.
Fagforum Korn
Fangvekst i korn havre vikker oljereddig
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster til korn

Tørre forhold skaper utfordringer med etableringen av fangvekster.
NLR Innlandet
AG grodt drenering per Try sogne apen groft vinter 1
Medlem
⋅ Drenering

Grøfting og vedlikehold

Mye kan gjøres ved jevnlig vedlikehold av grøftene. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.
NLR Agder
AG groftekurs tonnes folk mote ute pa felt til nydyrkingsartikkel
Medlem
⋅ Jord

Forbud mot nydyrking av myr

Nydyrking av myr er ikke lenger tillatt, men det kan gis dispensasjon. Med myr menes arealer med myrvegetasjon og minst 30 cm torvlag.
NLR Agder
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Prosjekt Karbon Agro

En klimavennlig dyrkingspraksis med fokus på samspill mellom produksjon og jordhelse.
NLR Øst
Rug1
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Utvalgte fangvekster: Rug

Her ser vi nærmere på rugens egenskaper.
NLR Øst
Jord2
⋅ Jord

Hvorfor er sur jord skadelig for plantene?

Hvert år ser vi kulturplanter som vokser dårlig på grunn av lav pH. Forklaringene på hvorfor det ikke er kalka kan variere, men en ting er felles: Det foreligger ikke ferske jordprøver som viser at pH er høy nok på arealet med misvekst.
NLR Viken
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Korn

Planlegg fangvekståret nå

Fangvekster bør dyrkes på samme måte som kornet. De må tilpasses, planlegges og etableres rett.
NLR Øst
Nydyrking Foto Ivar Bakken Norsk Landbruksradgivning
⋅ Jord

Myr og nydyrking – hva er mulig nå?

Mange har spørsmål vedr myrdyrking og nydyrking. Artikkelen baserer seg på informasjon fra et nettseminar med foredragsholdere fra Landbruksdirektoratet som ble arrangert av Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
NLR Nord Norge
1 2 3 4 5 6