Jordprovetaking Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Gras

Jordanalyser

Det kan være overveldende å se på resultat fra jordanalyser, men her er en liten forklaring i hva jordart, pH og næringsstoffene i en jordanalyse forteller oss.
NLR Nord Norge
Jordprove bilen. Foto: Odd Ingebret Paulsen
Medlem
⋅ Kalking

Presisjonskalking - har det noko for seg?

Etter å ha tatt ut posisjonsfesta jordprøvar i fjor, ser me kor mykje pH kan variera inne på eit skifte. Ut i frå dette kan me laga filer for variabel tildeling av kalk.
NLR Rogaland
Direktesadd med raigras etter vinterskade Foto Ragnhild Renna
⋅ Jordpakking

Jordpakking

Jordpakking blir fort et problem for planten. Artikkel med film.
Stripespreder
Medlem
⋅ Gjødsling

Framtidens håndtering av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel med slangespreder er ingen ny teknologi. Flere har benyttet seg av denne metoden i mange år. Men metoden har ikke vært spesielt utbredt.
NLR Nord Norge
20201103 160737
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster er bra

Fangvekstene gir raskt gode agronomiske fordeler.
NLR Innlandet
JKH Tankvogn fanespreder husdyrgjodsel teknikk
Medlem
⋅ Gjødsling

Husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel - spredningsmengde, ammoniakktap og beregnet innhold av NPK.
NLR Agder
JAT kalking kalk gjenlegg
Medlem
⋅ pH

Kalking

Optimal kalking av ulike jordtyper til ulike vekster.
NLR Agder
Lagelig jord Astrid Johansen
Medlem
⋅ Jordstruktur

Start jordarbeidinga når jorda er lageleg

Når er jorda lageleg? Spørsmålet er ikkje lett å svare på fordi det alltid er snakk om vurderingar både ut frå jordtype og andre føresetnader. Det er alltid nokon som opplever at jorda oppfører seg anleis, og at om dei skal vente så lenge som vi/den lokale rådgjevaren meiner, vil dei aldri rekke å bli ferdige i tide.
NLR Trøndelag SA
Bilde 2 2
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fotosyntesefabrikken

Vi må kjenne til dyrkningsteknikken som kreves for å oppnå ønsket resultat fra fangvekstene.
NLR Øst
Meitemark
Medlem
⋅ Jordhelse

Har du meitemark?

Meitemarken spiser døde planter og bæsjen den legger igjen i jorda er proppa full av næringsstoffer til plantene som vokser.
NLR Øst
Jordlosning Foto Till Sehusen
⋅ Jordstruktur

Kan mekanisk jordløsning løse opp pakkeskader under plogsjiktet?

Stadig større maskiner i landbruket og kjøring under lite optimale forhold fører til økende grad av jordpakking under ploglaget. I denne artikkelen presenteres hvordan pakking om våren har påvirket jordstrukturen og i hvilken grad mekanisk jordløsning om høsten hat påvirket pakkeskadene.
Fagforum Korn
1 2 3 ... 7