Gras til kompost
⋅ Kompost

Hvordan kompostere tilslamma gras etter flommen?

En del har dessverre fått ødelagt grasavlingene sine som følge av flom i år. Graset kan kanskje ikke lenger brukes som fôr, men vi bør likevel ta vare på det som en næringsressurs. Graset har godt med næringsstoffer og ved å kompostere den ødelagte avlinga kan næringsstoffene føres tilbake til jorda og legge grunnlag for bedre avlinger senere. Hvis skiftet uansett skal fornyes kan du også velge å pløye ned etter eventuell sprøyting og pussing av enga. Så hva trengs for å kompostere graset? Her er en grov framgangsmåte for å kompostere.
NLR Østafjells
Kompost2 Maren Holthe
Medlem
⋅ Jord

Spirehemming - en uforklarlig sekkepost.

Den sagnomsuste spirehemmingen er ikke lett å bli klok på, og det er kanskje et uttrykk som blir brukt når en ikke alltid greier å finne en årsak til at etableringen av ønskede vekster helt gikk som det skulle.
NLR Øst
Spredning av biokull NLR Ostafjells
⋅ Jord

Biokull på næringsfattig jord – kan det bidra til økte avlinger i tillegg til å være et klimatiltak?

NLR Østafjells har i år, med støtte fra Viken Fylkeskommune anlagt et forsøk med biokull på næringsfattig jord i Ringerike. Biokull er antatt å være et viktig tiltak for å lagre CO2 og dermed redusere klimaavtrykket fra landbruket. Foreløpig er det nesten ikke brukt biokull på jordbruksarealer i Norge. Men ny industri kan øke tilgjengelig volum av kull og løsninger for godtgjørelse for CO2 fangst kan gjøre det mer interessant økonomisk.
NLR Østafjells
Biostimulanter grobladet
Medlem
⋅ Grønnsaker

Hva er biostimulanter?

Hva er biostimulanter, og hvordan kan de bidra i produksjonen?
NLR Øst
Hovedbilde
⋅ Jord

Karbon agro

I Karbon Agro er det fokus på at meitemark, insekter, fugler og kulturplanter skal trives. Målet er å øke matproduksjonen uten å gå på bekostning av miljø...
NLR Øst
Fangvekst2 else villadsen
Medlem
⋅ Jord

Det kompliserte nitrogenet og fangvekster

Grunnstoffet nitrogen er et livsviktig næringsstoff for alle organismer. Nitrogen bygger opp aminosyrer som igjen bygger opp proteiner, i alt fra bakterier, grasplanten og i deg.
NLR Øst
Malrettet beiting Hege Sundet NLR Ostafjells
⋅ Beite

Beiter som blir bedre år for år

I målrettet beiting er arealene delt inn i mindre stykker for å beite med større beitetrykk i kortere tid, for så å la plantene få lang hviletid. Beiteplanlegging gjøres for å nå egne målsetninger og tilpasses underveis.
NLR Østafjells
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Etablering

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
NLR Agder
Meitemark4 Else Villadsen
Medlem
⋅ Jord

Den fantastiske; stormeitemarken!

Vår og våronn er for oss ofte et av årets høydepunkt, men for stormeitemarken er det nok derimot en svært krevende tid.
NLR Øst
Foto: Ellen Reiersen, NLR
Medlem
⋅ Jord

Våren nærmer seg

Alt tyder på at våren er i anmarsj, med påfølgende våronn. NLR Nord Norge har i vinter hatt ute telemålere i Målselv, Bardu og Nordreisa kommune.
NLR Nord Norge
1 2 3 ... 11