Fangvekster opprinnelig
⋅ Fangvekster og underkultur

Valg av arter til fangvekster og grønngjødsling

Stort artsmangfold har vist seg å være positivt ved dyrking av fangvekster og grønngjødsling. NLR har satt sammen en tabell med artenes ulike egenskaper slik at du kan sortere og sette sammen din egen blanding.
Østlandet
Foto: Ingvild Melkersen, NLR
⋅ Gjødsling

Gjødselpriser og utsikter

Reduserte gass- og energipriser er nok årsaken til lavere priser på gjødsla igjen nå.
Nord
4 U5 A5273
⋅ Jordhelse

Går pengene rett i elva?

Jorda er bondens viktigste resurs. God agronomi er viktig for optimal drift av jorda.
Nord
NLR mentor 14
⋅ Jordhelse

Klimakalkulatoren - blir jordhelsetiltak premiert?

En del bønder har nå fått en klimaberegning for sin gård i klimakalkulatoren og noen har også hatt en klimarådgiver på besøk. Klimakalkulatoren tar høyde for mange faktorer i drifta og gir en beregning av gårdens klimaavtrykk. Mange undrer seg likevel på hvordan gode jordhelsetiltak blir synlige eller premieres.
Østlandet
Grofting foto Lars Kjetil Flesland
⋅ Drenering

Drenering som duger

Det handler om å forstå hvordan vann oppfører seg.
Nord
3 A7 A0773
⋅ Jordstruktur

Maskin møter jord

Målet med all jordarbeiding er å skape det idelle voksestedet for plantene.
Midt
Gras til kompost
⋅ Kompost

Hvordan kompostere tilslamma gras etter flommen?

En del har dessverre fått ødelagt grasavlingene sine som følge av flom i år. Graset kan kanskje ikke lenger brukes som fôr, men vi bør likevel ta vare på det som en næringsressurs. Graset har godt med næringsstoffer og ved å kompostere den ødelagte avlinga kan næringsstoffene føres tilbake til jorda og legge grunnlag for bedre avlinger senere. Hvis skiftet uansett skal fornyes kan du også velge å pløye ned etter eventuell sprøyting og pussing av enga. Så hva trengs for å kompostere graset? Her er en grov framgangsmåte for å kompostere.
Østlandet
1 2 3 ... 11