Rådene vi gir vil alltid være generelle. Når jorda er lagelig – er ikke så lett å svare på som hvor mye du skal sprøyte eller gjødsle med. Det er alltid noen som opplever at jorda oppfører seg annerledes, og at om de skal vente så lenge som vi mener, hadde de aldri fått gjort noe. Bølger landskapet seg vet jo at vannforholda også varierer. I et tilsynelatende flatt landskap, kan berggrunn og vannårer gjøre at fuktighetsforholda varierer. Kanskje er det ei vannåre som presses opp, som gjør at det aldri stopper å renne i grøfterøra, kanskje er det mye overvann fra skogen ovenfor, osv. Det aller viktigste er at man sparer den beste jorda for kjøreskader – den jorda som produserer mest må vi spare!

Mer vanlig med pakkeskader i djupere jordlag

Pakkskader i jorda, også i djupere jordlag er mer vanlig enn vi trur, og kjøring på for våt jord er hovedårsaken. Når stor hard klump dras opp med ulike maskiner er dette et tegn på det. Graver vi litt djupere, se vi platestruktur lengre nedover. Ulike modeller av jordarbeidingsredskap har fått navn som Agressiv, Cross board – Killkross osv, som skal knuse hard klump. Hadde jorda vært i orden hadde vi ikke trengt disse.


Når er jorda laglig?

Vi gir deg noen generelle råd
Laglighetsfigur kari

Hvordan vet du når jorda di er laglig for jordarbeiding?

Se artikkelforfatteren demonstrere hvordan du kan sjekke om egen jord er laglig.