Få fangvekstene på rett sted i vekstskiftet

Selv om du etablerer fangvekstene på våren eller i stående åker på høsten er det en fordel at de er i en vekst som treskes tidlig. Det gir bedre vekstforhold og tilgang til lys spesielt. I seint høsta vekster som for eksempel vårhvete og åkerbønner anbefaler vi vårsådde fangvekster som tåler mye konkurranse, og engelsk raigras eller hvitkløver kan fungere godt.

Husk også at fangvekster kan opprettholde vekstskiftesykdommer. Hva har du i vekstskiftet ditt for øvrig? Dersom du vil bruke reddik, vikker eller raigras til fangvekster, vær klar over at de kan vedlikeholde klumprotsmitte, visnesjuke eller havrecystenematode.

Hvilket utstyr har du tilgang på?

Om du skal etablere fangvekstene på våren med ugrasharv, såfrøaggregat eller senere i stående åker legger utstyret føringer for hvilke arter som vil fungere i det forskjellige utstyret. Ikke velg frø som ikke lar seg spre så bredt som du kjører gjødselsprederen om du skal etablere med den. Grasfrø er spesielt vanskelig å spre bredt, men det er også mange andre små lette frø det er enklere å etablere med andre metoder.

Å velge plantevern blir som å spille Tetris

De fleste plantevernmidlene er ikke testet mot fangvekster, og er ikke godkjente i kombinasjon med fangvekster. Derfor må en ta hensyn til at flere midler kan ha en direkte eller ettervirkningseffekt på fangvekstene. Har du problemugras du må bruke bestemte midler på, sjekk om de også legger begrensninger for de fangvekstene du vil bruke. Ved etablering av vårsådde fangvekster kan en vurdere å gjøre en ugrassprøyting først.

Naturlig eller styrt vekstavslutning

Overvintrende vekster er det beste for jorda di, men hva er det mest praktiske for deg? Om fangvekstene overvintrer må en avslutte veksten neste vår enten mekanisk eller kjemisk. Grønne planter kan bidra til å forbruke vann i jorda før våronna, men det vil også forbrukes noe nitrogen når veksten avsluttes og skal brytes ned. Om fangvekstene utvintrer med frosten vil mye av nedbrytingen være i gang på våren, men store plantemasser som brytes ned sakte kan bli liggende som et isolerende teppe. Det kan utsette opptørking og oppvarming av jorda.

Målretta fangvekster

Om du ikke bare vil ha et grønt plantedekke kan du målsette fangvekstblandingene mot bestemte egenskaper. Ulike arter kan gi deg forskjellige effekter. Felles for de alle er at plantevekst gir ulike mengder energioverføring fra plantene til mikroorganismene. Den energien er superviktig for aktiviteten til jordlivet og grynstrukturen de da kan bidra med. Vil du i tillegg ha jordforbedring med kraftige pålerøtter eller bygge opp en forgrødeeffekt med nitrogenrike planterester kan du velge arter som bidrar med dette.

Noe for enhver lommebok

Prisene på enkelte av fangvekstene kan få de fleste til å gå i bakken, men husk at de dyreste skal du kanskje også bare ha noen 100 gram av per dekar. Da blir ikke prisen så høy likevel. Andre vekster er det lav kilopris på, men du må ha mange kilo per dekar og da blir de kjapt mer kostbare. Og glem ikke at såkornrester eller andre kornrester er et ypperlig tilskudd i flere fangvekstblandinger. Det gir rimeligere blandinger. Samtidig gis det jo tilskudd som vil tilsvare moderate såmengder av noen av de populære fangvekstblandingene. Vurder om du er villig til å investere litt ekstra for å få en spesiell blanding som er godt tilpasset dine ønsker, eller om du vil gå for noe rimeligere.

Står du fast?

Ring oss da vel!