20180628 kontroll kompost
Medlem
⋅ Kompost

Kompost i vekstskiftet

Flerårig forsøk med tilførsel av kompost på arealer med potet og grønnsaker viser tendenser til positiv effekt på både avling og jordhelse.
NLR Øst
Kompostvender fra Gujer Foto Hilde Olsen
⋅ Kompost

Gårdskompost

Bruk av kompost av lokalt organisk materiale er et bra jordforbedringstiltak. Det finnes både råd og krav for de som velger å kompostere.