20230911 132304
⋅ Klima

Klimatiltak i landbruket

Gjennom de siste årene har intensiteten og nedbørsmengdene endret seg, og dette har en stor betydning for de ettårige vekstene. Næringstap via avrenning og erosjon er konsekvensen er noen av konsekvensene av ekstrem nedbør. Det finnes mange forskjellige klimatiltak som produsenten kan ta i bruk på gården, både i dag og i framtiden. Det er mange tiltak som kan gjøres på kort og lang sikt. Hver gård er forskjellige og det er mange forskjellige faktorer som skiller gårdsbrukene fra hverandre, som blant annet geografi, produksjon, jordsmonn, økonomi og driftsstørrelse. Klimatiltakene må derfor tilpasses den aktuelle drifta
Østlandet
Foto: Ingvild Melkersen
⋅ Hydroteknikk

Landbruk og vannforskriften

Vi kommer til å ha fokus på informasjon om ordninger som stimulerer til ekstra innsats for å ivareta vannmiljøet.
Nord
NLR mentor 14
⋅ Jord

Klimakalkulatoren - blir jordhelsetiltak premiert?

En del bønder har nå fått en klimaberegning for sin gård i klimakalkulatoren og noen har også hatt en klimarådgiver på besøk. Klimakalkulatoren tar høyde for mange faktorer i drifta og gir en beregning av gårdens klimaavtrykk. Mange undrer seg likevel på hvordan gode jordhelsetiltak blir synlige eller premieres.
Østlandet
20201012 074447
⋅ Klima

Klimadrypp

Klimadrypp - en samling korte tekster om jordbrukets klimautslipp og tiltak for å redusere disse.
Østlandet
Potetåker på Grøa i Sunndal
⋅ Klima

Kva er eigentleg NLR Klima Førsteråd?

Landbrukets klimaplan har som mål at alle norske bønder skal ta i bruk klimakalkulatoren innan 2025. Med NLR Klima Førsteråd hjelper vi deg med å komme i gang med klimakalkulatoren og å lage ein klimahandlingsplan.
Midt
Østlandet
Spredning av biokull NLR Ostafjells
⋅ Jord

Biokull på næringsfattig jord – kan det bidra til økte avlinger i tillegg til å være et klimatiltak?

NLR Østafjells har i år, med støtte fra Viken Fylkeskommune anlagt et forsøk med biokull på næringsfattig jord i Ringerike. Biokull er antatt å være et viktig tiltak for å lagre CO2 og dermed redusere klimaavtrykket fra landbruket. Foreløpig er det nesten ikke brukt biokull på jordbruksarealer i Norge. Men ny industri kan øke tilgjengelig volum av kull og løsninger for godtgjørelse for CO2 fangst kan gjøre det mer interessant økonomisk.
Østlandet
1 2 3 ... 8