Fangvekster opprinnelig
⋅ Fangvekster og underkultur

Valg av arter til fangvekster og grønngjødsling

Stort artsmangfold har vist seg å være positivt ved dyrking av fangvekster og grønngjødsling. NLR har satt sammen en tabell med artenes ulike egenskaper slik at du kan sortere og sette sammen din egen blanding.
Østlandet
Honsehirse
⋅ Ugras

Funnet hønsehirse for første gang?

Man våkner kanskje ikke helt før det gjelder seg sjøl. Hønsehirse er omtalt i mange år, men årlig er det noen som gjør sitt førstefunn. Hva gjør du da?
Østlandet
3 A7 A0773
⋅ Jordstruktur

Maskin møter jord

Målet med all jordarbeiding er å skape det idelle voksestedet for plantene.
Midt
X Traktor med luftassistert sproyte
⋅ Kjemisk plantevern

Sprøyteteknikk - luftassistert eller tradisjonell metode

20. sept 2023 arrangerte NLR Viken luftassistert sprøyteteknikkdag i rosenkålen til Brødrene Freberg DA i Stokke. Hardi Norge stilte opp med luftassistert sprøyte til demonstrasjon, og fordeler og ulemper med metoden ble diskutert og demonstrert.
Østlandet
Fangvekster Bilde1
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster i korn - Metoder, fordeler og ulemper

Det er en økende interesse for fangvekster i korn. Fangvekstene kan gi et positivt bidrag til både klima, jordhelse og økonomien, men det forutsetter at en oppnår vellykket etablering og tilstrekkelig vekst utover høsten.
Østlandet
Biostimulanter grobladet
⋅ Grønnsaker

Hva er biostimulanter?

Hva er biostimulanter, og hvordan kan de bidra i produksjonen?
Østlandet
1 2 3 ... 17