20201103 160737
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster er bra

Fangvekstene gir raskt gode agronomiske fordeler.
NLR Innlandet
IMG 7918 2
Medlem
⋅ Høsthvete

Dyrkingsteknikk til høstkorn

Rett jordarbeiding, såtid og såmengde er avgjørende for god etablering av høstkornet.
NLR Innlandet
Matkorn2
Medlem
⋅ Sorter

Lokal verdikjede for matkorn

Resultat frå forsøksfelt i 2020 med fokus på kva kornsort av bygg og havre som egnes best til matkorn.
Landbruk Nordvest
Landskap IMG 2957 Foto Einar Strand
⋅ Økonomi

Jordleiepriser 2021

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). Årets jordleieundersøkelse viser at prisene på jordleie har falt for alle utleieformål. Svarprosenten er høyere i år enn i fjor, noe som gir et mer presist resultat.
Fagforum Korn
Hosthvete sorter Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Resultater fra sortsforsøk i høsthvete 2020

På denne sida har vi samlet resultatene fra offisiell verdiprøving i høsthvete fra 2020. Du finner også en tabell med dyrkingsegenskaper for de aktuelle sortene, sortenes markedsandeler i 2020 og en link til Graminor sin omtale av sortene.
Fagforum Korn
Hostbyggsorter Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i høstbygg, resultater 2018 - 2020

Høstbygg er en vekst med høyt avlingspotensial og tidlig modning. Normalt kan det treskes allerede i juli, hvilket gjør den til en god forgrøde for høstraps. Den økende interessen for dyrking av høstoljevekster har derfor også bidratt til økt dyrking av høstbygg.
Fagforum Korn
Byggaker Sanna
Medlem
⋅ Korn

Aktuelt i felt uke 26

Her er siste oppdateringer på korn i Trøndelag.
NLR Trøndelag SA
Kornbladlus
Medlem
⋅ Skadedyr

Hvor store mengder lus tåler åkeren?

Insektene trives godt i det varme og tørre været. Men når er det så mye lus at vi bør bekjempe?
NLR Øst
Kornbladbille
Medlem
⋅ Korn

Korn - aktuelt i felt

Vi har ikke fått så mye regn som ønsket, men ny busking kom etter regnet. Stille når det gjelder sopp og insekter
NLR Trøndelag SA
Gra oyeflekk
Medlem
⋅ Plantehelse

Sopp og vekstregulering i korn

Foreløpig er det lite sopp å se rundt omkring i Trøndelag, men basert på det regn som har kommet de siste dagene, ulike sjukdomsmodeller og erfaring, er det noen faktorer som tilsier at det raskt kan bli godt med sjukdommer i mange åkrer.
NLR Trøndelag SA
Gra oyeflekk Einar Strand
⋅ Sorter

Byggsorter og soppbekjempelse

Denne artikkelen presenterer sammenligningen av sorter fra forsøk som er behandlet med soppmidler med de samme sortene fra verdiprøvingsfeltene i 2019 og 2020 som ikke er behandlet med soppmidler. Resultater fra tørkeåret 2018 er ikke presentert på grunn av uvanlige lave avlinger og sjukdomsangrep.
Fagforum Korn
Vekstregulering jpg
Medlem
⋅ Vekstregulering

Vekstregulering i korn

Hvilken vekstereguleringsstrategi skal du velge i år?
NLR Innlandet
Bladflekk hvete Einar Strand
⋅ Vårhvete

Effektivitet av ulike midler mot bladflekksjukdommer i hvete

Bladflekksjukdommer i hvete kan forårsake stort avlingstap under fuktige og milde værforhold. I denne undersøkelsen har en kartlagt effekt av ulike soppbekjempingsmidler på angrep av bladflekksjukdommer og avling i hvete, og mulige tap av denne effekten over tid. I tillegg er det sett på sammenhengen mellom sjukdomsreduksjon og avlingsøkning etter behandling med ulike soppbekjempingsmidler i norsk hvete.
Fagforum Korn
1 2 3 ... 14