Akerbonner Foto Magnus Haugland
⋅ Korn

Planlegg med stor nok såmengde av åkerbønner

I forsøk med forskjellige såmengder til åkerbønner får vi ofte størst avling med største såmengde, også når såmengden har vært så stor som 100 spiredyktige frø/m2.
Østlandet
Rot
⋅ Grovfôr

Fanger karbon og energi til strukturbygging

En liten andel mold i mineraljorda har stor innvirkning på hvor lett eller vanskelig det er å lykkes med dyrkingen. Derfor er det også mange som lurer på hvordan de kan ta vare på, og øke, moldinnholdet på sin gård. Det tar tid å øke moldinnholdet, men fangvekster kan være snarveien til jordstrukturens gleder.
Østlandet
Fangvekster opprinnelig
⋅ Frukt og bær

Valg av arter til fangvekster og grønngjødsling

Stort artsmangfold har vist seg å være positivt ved dyrking av fangvekster og grønngjødsling. NLR har satt sammen en tabell med artenes ulike egenskaper slik at du kan sortere og sette sammen din egen blanding.
Østlandet
Honsehirse
⋅ Korn

Funnet hønsehirse for første gang?

Man våkner kanskje ikke helt før det gjelder seg sjøl. Hønsehirse er omtalt i mange år, men årlig er det noen som gjør sitt førstefunn. Hva gjør du da?
Østlandet
3 A7 A0773
⋅ Grovfôr

Maskin møter jord

Målet med all jordarbeiding er å skape det idelle voksestedet for plantene.
Midt
X Traktor med luftassistert sproyte
⋅ Grønnsaker

Sprøyteteknikk - luftassistert eller tradisjonell metode

20. sept 2023 arrangerte NLR Viken luftassistert sprøyteteknikkdag i rosenkålen til Brødrene Freberg DA i Stokke. Hardi Norge stilte opp med luftassistert sprøyte til demonstrasjon, og fordeler og ulemper med metoden ble diskutert og demonstrert.
Østlandet
Fangvekster Bilde1
⋅ Korn

Fangvekster i korn - Metoder, fordeler og ulemper

Det er en økende interesse for fangvekster i korn. Fangvekstene kan gi et positivt bidrag til både klima, jordhelse og økonomien, men det forutsetter at en oppnår vellykket etablering og tilstrekkelig vekst utover høsten.
Østlandet
1 2 3 ... 18