20220810 120618
Medlem
⋅ Korn

Organisk gjødsel til korn

Vi har i dette forsøket sammenlignet Fullgjødsel 17-5-13, 70 kg/daa, med kompostert hønsegjødsel, pelletert hønsegjødsel og pelletert fiskeslam.
NLR Agder
Havreaks gul
Medlem
⋅ Korn

Bygg- og havresorter, vekstregulering og soppsprøyting

Vekstregulering har i år gitt 5% meravling i gjennomsnitt for alle bygg- og havresorter. Soppbekjempelse har gitt 10% meravling. Det er større meravling for vekstregulering og soppbekjemping i bygg, enn i havre.
NLR Agder
Markdag L Ista korn og grovfor 11 mai 2022 S Lei
Medlem
⋅ Korn

Ugrasbekjemping i vårkorn 2023

Hvilken strategi man skal velge i ugrasbekjempinga avhenger av hvilke ugras man har, behandlingstidspunkt, vekstskifte på garden og resistensproblematikk.
NLR Agder
Jordprove Foto Karoline Lervag Solberg
⋅ pH

Variabel kalking innen skifte

Tettere og punktfestede jordprøver har blitt noe mer vanlig de siste årene, spesielt på kornjord. Det gir grunnlag for variert tildeling av både næring og kalk innad på skiftet. Men hvor tett slik jordprøvetaking bør være for å være pålitelig kan variere en god del - det har lokalt NLRØ- prosjekt vist oss.
NLR Østafjells
Thermus bygg pa 2 bladstadiet Sigbjorn Leidal
Medlem
⋅ Korn

Fakta om korn

Dyrkingsegenskaper hos ulike byggsorter og havresorter.
NLR Agder
Korn 2023
⋅ Gjødsling

Presentasjonene fra Korn 2023

Korn 2023 ble arrangert av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Møtet ble holdt på Lily Country Club på Kløfta 15. - 16. februar. Nedfor er det linket til de fleste presentasjonene fra møtet.
Fagforum Korn
Jordbearbeding
Medlem
⋅ Jordarbeiding

Bør vi bruke plog, skålharv eller fres til fornying av eng?

Spørsmålet lar seg ikke besvare med et enkelt svar. Flere faktorer som arondering, jordtype og driftsform må vurderes i valget av jordarbeidingsmetode. Plogen vil fortsatt bli mye brukt i fornying av enga og den setter på mange måter standarden som andre metoder måles opp mot. Men også andre metoder kan gi et tilfredsstillende resultat – og kanskje til en lavere kostnad.
NLR Østafjells
1 2 3 ... 21