Treskinga starter i godt vær. Å sanke halm tidlig, når det er gode forhold for tørking, kan derfor være svært interessant. Med høye gjødselpriser får også halmen en økt verdi grunnet næringsstoffene som blir fjernet.

Skjermbilde 2022 08 24 kl 12 20 46
Næringsinnholdet i halmen må erstattes når denne fjernes. Foto: Morten Livenengen

Ta vare på næringsstoffene

For de som bytter halm og husdyrgjødsel vil bytteforholdet holde seg, da også møkk har en høy verdi, spesielt ved vårspredning.

Hvordan den enkelte verdsetter egen halm er selvsagt opp til deg. Men på lang sikt tapper du jorda raskere for organisk materiale og næringsstoffer. En vanlig halmavling inneholder mest kalium. For å dekke opp alle næringsstoffer må en ty til spesialgjødsel, eller kjøpe N, P og K hver for seg. Jo skarpere jord en har – jo viktigere er det å ta vare på alle næringsstoffer.

K-innholdet i jorda avgjør gjødseltype

Kostnaden en har med å erstatte næringsstoffer i det lange løp avhenger av hvor mye K-rik leire du har. Stor reserve av K i bakken tilsier at du kan benytte 20-4-11 (ikke på markedet per nå) eller 17-5-13. I normal morenejord kan du kompensere med 17-5-13 eller 12-4-18, mens på mer K-fattig jord må du erstatte halm med sistnevnte eller 8-15-19.

Normalt er det vanskelig å få med mer enn 70-80% av halmen i følge entreprenører. Vi har derfor regnet halmpris ut fra 270 kg/ daa. Det gir en halmpris på 20-30 øre.
Regner du 100% dekning av næringsstoffene må du bruke Opti NS, P-8 og K 50%. Full dekning gir da en halmpris på 44 øre/ kg.

Skjermbilde 2022 08 24 kl 12 25 41