Lupiner
⋅ Fremmedartsliste

Fremmede arter – utfordring for norsk natur

Svartelista arter er et begrep som tidligere ble benyttet på, planter, insekter og andre organismer med høy eller svært høy risiko i norsk natur. Fra 2018 benyttes i stedet begrepet «fremmede arter».
NLR Viken
B16 blastjerne
⋅ Biologisk mangfold

KYSTBLÅSTJERNE I BEITE PÅ SYNNALAND

Synnaland ved Brattvåg i Haram, har ein av dei få førekomstane i Noreg, av kystblåstjerne, Tractema verna. Langvarig skjøtsel med beiting eller slått har ført til auka førekomst.
NLR Vest SA
Solblom Skarsmarka juni 2022 Foto Gunvor Skjelstad
⋅ Skjøtselplan

Lyngbrenning fekk fram solblomen igjen

Brenning har positive effektar på fleire vis. Les meir om korleis brenninga har verka positivt på førekomsten av Solblom (Arnica montana).
NLR Rogaland
Shutterstock 596515157
⋅ Beite

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
NLR Østafjells
Honningurt 2
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Soner for pollinerende vekster

Det er mulig å søke tilskudd til etablering av soner for pollinerende vekster. NLR Agder har prøvd ut ulike frøblandinger, og det er gjort erfaringer i åkerkulturer. Erfaringene tilsier at tiltaket har vært populært både for bonden og hos allmennheten.
NLR Agder
Honningurt Blomsterstriper AG 2021
Medlem
⋅ Biologisk mangfold

Unngå kveke ved såing av blomsterstriper

Stand nr. 70 var en frøblanding som spirte fort og jevnt, iblandet solsikke ble det et godt blikkfang, dette er viktig siden ugraset fort kan ta overhånd.
NLR Agder
Ekstra bilde blomstereng
⋅ Kulturlandskap

Frøboka

Handbok for innsamling av lokale frø til insektvennlig blomstereng.
NLR Nordvest
Solblom naer
⋅ Biologisk mangfold

Mister vi solblommen?

Antall forekomster med solblom minker årlig, så her er noen tips for å ta vare på den.
NLR Nordvest
20210818 151208 001
⋅ Grovfôr

Eventyr i Trollheimen

Setring på setre uten vei er en døende kultur i Norge, men flere steder holdes den både levende og bidrar til småskala produksjon av eksklusive produkt Jelsetra og Grindal gårdsysteri er et godt eksempel på dette.
NLR Trøndelag SA
Beitebenedikte
⋅ Beite

Økt kunnskap om utmarksbeite

Ny gjerdeteknologi åpner for annerledes bruk av utmarka. Sånt kan det bli konflikter av. NLR Øst har jobbet med et utmarksbeiteprosjekt med navnet «Økt kunnskap om utmarksbeite». Prosjektet er nå avsluttet.
NLR Øst
1 2 3 4