Foring av villsau 1
⋅ Beite

Fôring av utegangarsau om vinteren

Sjølv om gammalnorsk sau, eller villsau som den ofte blir kalt, er en hardfør og nøysom rase er også den avhengig av tilstrekkelig med fôr for å dekke behovet for energi, protein og mineraler.
Sør
Brenneseminar 2023
⋅ Kulturlandskap

Lyng- og villbrannsamling 2023

For 6. gong har det blitt arrangert Lyng- og villbrannsamling på Haugalandet. Sjå presentasjonane her.
Sør
Blomstereng 4 Sogne AV
⋅ Biologisk mangfold

Blomsterstriper

Stand nr. 70 var en frøblanding som spirte fort og jevnt, iblandet sol-sikke ble det et godt blikkfang. Hvis det ikke skal jordarbeides kan man så i FK Spire Insektsvenn.
Sør
Flere fluearter
⋅ Biologisk mangfold

Pollinatorer i blomsterenga

Her får du hilse på noen av insektene en kan finne i tradisjonell slåttemark.
Midt
Siv i beite
⋅ Ugras

Tyn lyssivet no!

Tips for å bekjempe siv også i vinterhalvåret.
Midt
Lupiner
⋅ Svartliste

Fremmede arter – utfordring for norsk natur

Svartelista arter er et begrep som tidligere ble benyttet på, planter, insekter og andre organismer med høy eller svært høy risiko i norsk natur. Fra 2018 benyttes i stedet begrepet «fremmede arter».
Østlandet
B16 blastjerne
⋅ Biologisk mangfold

KYSTBLÅSTJERNE I BEITE PÅ SYNNALAND

Synnaland ved Brattvåg i Haram, har ein av dei få førekomstane i Noreg, av kystblåstjerne, Tractema verna. Langvarig skjøtsel med beiting eller slått har ført til auka førekomst.
Vest
Solblom Skarsmarka juni 2022 Foto Gunvor Skjelstad
⋅ Beiterydding

Lyngbrenning fekk fram solblomen igjen

Brenning har positive effektar på fleire vis. Les meir om korleis brenninga har verka positivt på førekomsten av Solblom (Arnica montana).
Sør
Shutterstock 596515157
⋅ Beite

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
NLR
Honningurt 2
⋅ Grovfôr

Soner for pollinerende vekster

Det er mulig å søke tilskudd til etablering av soner for pollinerende vekster. NLR Agder har prøvd ut ulike frøblandinger, og det er gjort erfaringer i åkerkulturer. Erfaringene tilsier at tiltaket har vært populært både for bonden og hos allmennheten.
Sør
1 2 3 4