B16 blastjerne
⋅ Biologisk mangfold

KYSTBLÅSTJERNE I BEITE PÅ SYNNALAND

Synnaland ved Brattvåg i Haram, har ein av dei få førekomstane i Noreg, av kystblåstjerne, Tractema verna. Langvarig skjøtsel med beiting eller slått har ført til auka førekomst.
Vest