Gårdbrukere i hele landet har alltid hatt et godt øye til disse vårtegnene og bidratt til å ta vare på hekkende fugl ved å kjøre utenom eller flytte reir.

Lær deg fuglenes etologi

Vipa er særlig avhengig av landbrukets kulturlandskap. På Jæren har man produsert vipetallerken som legges over reiret ved spredning av husdyrgjødsel. I en stadig travlere hverdag med drifta av store arealer spredt over lange avstander er det vanskelig å holde oversikt over reir og fugl. Det er særlig krevende å finne reiret til storspova. Derfor er det ekstra viktig å ha kunnskap om hvordan disse fuglene opptrer og hvor de hekker. Her kan bonden samarbeide med fugleinteresserte i sitt nærområde.

> Link som viser lokallagene til BirdLife i Nordland.

Tilskudd pr. reirplass

For å belønne dem som tar hensyn til disse fugleartene er det innført et tilskudd pr. reirplass i Nordland (sjekk med din Statsforvalter hvis du tilhører et annet fylke). Tilskuddssatsen er foreløpig satt til opptil 2.000 kr pr. reir. Plassering av reiret må kunne dokumenteres med geolokalisert bilde.

> Oppskrift på hvordan geolokalisere bilder på iPhone.

> Oppskrift på hvordan geolokalisere bilder på Android.

For å få ut kunnskap om ordningen og hvordan man tar vare på disse fuglene arrangerte Norsk Landbruksrådgiving et webinar i samarbeid med Statsforvalteren i Nordland og Birdlife Norge. Opptak av webinaret, presentasjoner, informasjon om tilskuddsordningen mv. finner du under. Norsk Landbruksrådgiving sitt kontor på Vestvågøy har fått tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Nordland til å ha en ekstra oppfølging av disse artene i 2024. Resultater legges ut her utover sommeren.

Presentasjoner