Artikkelen ble først publisert i medlemsbladet Agronominytt i desember 2021.

Sommeren 2020 startet Maren Sandvoll med bygging av nytt kufjøs med overbygg av heltre. Før bygge-arbeidet starta brukte hun god tid på å finne de gode planløsningene. Høsten 2020 var man heldig med mildt vær, noe som gjorde at man rakk å få bygget tett til jul.

Velferdsavdeling for ku og kalv

Melkekyrne er delt inn i tre grupper i fjøset. Velferdsavdeling, sinku-avdeling og en hovedavdeling med melkende kyr. Det ble også investert i en melkerobot. Velferdsavdelinga er tilrettelagt med kalvingsbinger og utskillingsbinge for inseminering og andre nødvendige behandlinger. I velferdsavdelinga er det også lagt opp til at ku og kalv skal kunne gå i lag i melkefôringstida. I enden av bygget er fôrsentralen plassert med mikser og utfôringsband. Biroms-avdelingen ligger vinkelrett på fôrsentralen.

Sandvoll 04
Bygging av velferdsavdeling og husdyrrom. Foto: Roger Østvik
Sandvoll 02
Bygging av velferdsavdeling og husdyrrom. Foto: Roger Østvik

Fjøsbygget

Gangarealene til dyra er betong-spalteplank og under spalteplanken er det gjødselkanaler. Gjødsla i disse kanalene blir opprørt 2-3 ganger i døgnet fra en omrøringskum på utsiden av fjøset. Fra omrøringskummen pumpes gjødsel til en utvendig gjødselkum. Veggene i gjødselkanalene er av betongelementer. Fôrsentral, forbrett og liggeplasser er plasstøpt betong på grunn.

I husdyrrommet er overbygget av heltre vegger, og takkonstruksjon er isolert åstak langs med bygget. Åstaket er montert på limtresperrer på tvers av bygget, disse støttes opp av langsgående limtredragere med limtresøyler. Nederste del av veggene er med isolerte betongelementer. Husdyrrommet ventileres med naturlig ventilasjon med inntak langs langvegger og uttrekk langs mønet. Den isolerte biromsavdeling med utvendig fasade er i samme stil som husdyrrommet.

Byggetid

Oppstart av grunnarbeid var i august 2020. Betongelementene i gjødselkanalene ble montert i september/oktober. Reising av bæresystemet og lukking av bygget ble utført fra oktober fram til jul. Med oppstart av grunnarbeid på seinsommeren og bygging utover høsten og vintere kan bli krevende i området her med kulde og snø. Heldigvis var det en mild og snøfattig vinter slik at man klarte å holde framdriftsplanen og slapp unna med mye snørydding, og bygget ble lukket før jul.

Før innvendig betongarbeid med gulvstøp kunne starte i januar 2021 ble byggegrunn tint opp slik at all tele ble fjernet. I januar og februar ble innvendig betong- og snekkerarbeid i husdyrrom ferdigstilt, samt det utvendige arbeider med sluttføring av fasader og tak. Fra mars og utover våren ble betongarbeider og snekkerarbeider i biroms avdeling utført, samt alt av El-arbeid, montering av innredning med robot og rørleggerarbeid. Montering av fôringssystem ble også gjort i denne perioden.

Lokale entreprenører

Grunnarbeidet ble utført av Målselv Maskin & Transport As, mens betongarbeid og overbygg i tre var det Gråkjær Norge AS som tok seg av. Elektriske installasjoner ble utført av Kolbjørn Olsen, og rørleggerarbeidet av T. Olsen Rør AS, begge fra Målselv. Byggherreombud var Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge. Det ble lagt ned en betydelig mengde egeninnsats. Alt fra maling, montering av innredning og teknisk utstyr. Montering av rørføringer til brannvarslingsutstyr og, ikke minst, tining av byggegrunn ble gjort av tiltakshaver.

Bygging under en pandemi

Bygget ble oppført i ei krevende tid midt i koronavirus-pandemien. Hovedentreprenør Gråkjær Norge AS hadde bygningsarbeidere fra flere nasjoner. Arbeiderne måtte jobbe over lengre perioder før de fikk reise hjem for å klare å holde fremdriftsplanen. Dette ble løst på en fin måte slik at en unngikk forsinkelser underveis.

Fasade av fôrsentral og husdyrrom. Foto: Roger Østvik
Fasade av fôrsentral og husdyrrom. Foto: Roger Østvik