Vi har brukt Arild bygg, Ringsaker havre og Ingrid erter. Vi har prøvd forskjellige blandinger av disse, for å se hva som gir best avling av erter. Feltet var hos Ole Morten Lier i Gaupen/ Ringsaker i 2020-sesongen.

Feltet ble sådd 26. april. Åkeren ble pløyd og kjørt 3 tonn med storfegjødsel fra melkeku. Gjødsla er harvet ned før såing. Det spirte godt og ble et greit felt, men litt for mye ugras. Feltet ble tresket 2 september.

Resultater

Resultatene viser store avlinger både hos Lier og i sammendraget. Avlingene hos Lier er jevne. At avlingsnivået ligger på 750-900 kg er imponerende i økologiske forsøksfelt. Vi har imidlertid sett at avlingsnivået i konvensjonelle gjødslingsforsøk ikke har hatt vesentlig utslag for økende gjødsling.

Alle blandinger av korn og erter har gitt en forventet fordeling mellom artene. Blanding av arter har ikke gitt sikker avlingsøkning i forhold til bygg eller havre alene. Også i sammendraget er det usikre avlingsutslag, bortsett fra ertermengden i blanding med bygg eller havre i forhold til blanding med alle tre arter.

Forsøksserien har bare blitt kjørt en sesong og er bare en pekepinn på resultat av ulike blandinger med erter og korn i økologisk dyrking. Det er ikke kjørt statistikk på resultatene.

Tabell 1: Avling (kg/daa) samlet og for hver av artene i feltet hos Ole Morten Lier, Ringsaker, og samlet for to felt. Sveip for å se hele tabellen.

ArtSåmengde (kg/daa)Samlet avling (kg/daa)Bygg (kg/daa)Havre (kg/daa)Erter (kg/daa)Samlet avling for to felt (kg/daa)Bygg (kg/daa)Havre(kg/daa)Erter(kg/daa)
Bygg24748748839839
Havre21

741

741804804
Bygg+havre12+11722311409765409355

Bygg+erter

12+13794583211910592317
Bygg+erter11+13767602164846494351
Bygg+havre+erter7+6+10718243297177810283214237