3 A7 A6200
⋅ Økologisk

Økologisk sortsprøving

Sortsanbefalingene for økologisk og konvensjonelle dyrkere er i hovedsak like.
Innlandet
IMG 4593
⋅ Korn

Ugrasharving og skorpebryting

Ugrasharving utført på rett tid og rett måte er et effektivt tiltak mot frøugras i korndyrkinga.
Innlandet
MG 4493
⋅ Korn

Gjødsling til økologisk hvete

Økt nitrogenmengde til økologisk vårhvete har gitt høgere proteininnhold og ikke nødvendigvis større avling, viser forsøk gjennomført i 2020.
Administrasjon