Startpakke nye bonder DOM
Medlem
⋅ Økonomi

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon er et tema det snakkes mye om og forskes på, men veien fra forskning til praktiske løsninger på den enkelte gård kan være lang.
NLR Trøndelag SA
Foto Anne Karin E Botnan
Medlem
⋅ Økonomi

Kan skatt bli et likviditetsproblem?

Det blinker noen varsellamper om en kommende skattebølge og likviditetsproblemer for en del bønder med høyt gjeldsnivå.
NLR Trøndelag SA
Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt.
NLR Øst
John deere vaderstad carrier
Medlem
⋅ Jord

Slik lykkes du med direktesåing

Er ikke jorda di egnet for det, vil du heller ikke lykkes med redusert jordarbeiding. God grøftetilstand og kontroll på ugraset er viktige stikkord.
NLR Øst
Jordarbeidingsfelt
Medlem
⋅ Jord

Gir bedre avling og økonomi

Økt moldinnhold i toppsjiktet gir mer tørkebestandig jord og bedre jordliv. Når du i tillegg sparer både miljøet i form av lavere fossile utslipp og mindre erosjon, og legger ned færre arbeidstimer, kan du faktisk forsvare lavere avling enkelte år og enda sitte igjen med en bedre økonomi.
NLR Øst
Mast
Medlem
⋅ Økonomi

Vanskelig å finne riktig strømavtale?

Spotpris eller fastprisavtale? Timesspot eller variabel pris? Pristak? Vi har ingen fasit, men her kommer noen prinsipper.
NLR Øst
20190504 092457
⋅ Økologisk

Nybrotne landbruksandelar med Vestlandsmodell

Det å ha "fleire bein å stå på", har i alle tider vore kjenneteiknet til robust og berekraftig landbruksverksemd. Andelslandbruk er no i ferd med å gje omgrepet ei meir bokstaveleg tyding.
NLR Vest SA
Penger
Medlem
⋅ Økonomi

Retningslinjer for IBU midler 2021-Agder

Det er de unge bøndene under 35 år og bønder som planlegger å hente vesentlige deler av inntekt og sysselsetting fra bruket som er høyest prioritert ved søknad om Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene (IBU) i landbruket i Agder.
NLR Agder
Kyr og gard
⋅ Økonomi

Taksering av landbrukseiendommer

Har du behov for en verdivurdering av din landbrukseiendom? NLR Nord Norge kan nå tilby verdivurdering av landbrukseiendommer i hele Nord-Norge.
NLR Nord Norge
Sjur red
⋅ Landbruksbygg

Sjur’n og dei flotte limousinane

Sjur Skjæret (26 år) er ein ung, kunnskapsrik og entusiastisk ammekubonde i Jostedalen. Foreldra bygde ny fjøs for vel to år sidan som Sjur no har ansvaret for. Det vert satsa på ammekurasen limousin.
NLR Vest SA
3 Saman med geitene
⋅ Økonomi

Geitemjølkproduksjon i Fjaler -Frisk satsing på framtida

Morten Langeland driv med geitemjølk på garden Lia i Guddal. Garden er ein av dei høgstliggande gardane i Fjaler kommune, ca. 300 m.o.h. Garden var frå gamalt av ein husmannsplass under nabogarden Svartefoss. Fjellgarden Røyrbotn vart kjøpt som tilleggsjord, så dei har store utmarksressursar. Såleis høver det godt med geit her.
NLR Vest SA
1 2 3