Grasstreng
⋅ Høsting

Stengelknekker på slåmaskina?

Mange lurer på om det er nødvendig med stengelknekker på slåmaskina. Svaret kommer an på forutsetninger og mål, som ønsket tørrstoffinnhold i det ferdige fôret.
Fagforum Grovfôr