IMG 3013 1
⋅ Grovfôr

Har du råd til å fôre på hjorten?

Alt vert dyrare! Det er tøft å vere bonde om dagen; mange bønder uttrykkjer fortviling og sinne over utviklinga i landbruket.
NLR Vest SA
Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt. Nå oppdatert for 2021!
NLR Øst
Bilde1
⋅ Landbruksbygg

Sjeleglad jeg ikke bygget fjøs

Ståle Dyngeland har bygget fôringsplass til helårs utegang med utgangspunkt i egne ideer. Den er svært enkel i bruk, men han har også gjort seg erfaringer han helst skulle vært foruten.
NLR Vest SA
Startpakke nye bonder DOM
Medlem
⋅ Økonomi

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon er et tema det snakkes mye om og forskes på, men veien fra forskning til praktiske løsninger på den enkelte gård kan være lang.
NLR Trøndelag SA
Foto Anne Karin E Botnan
Medlem
⋅ Økonomi

Kan skatt bli et likviditetsproblem?

Det blinker noen varsellamper om en kommende skattebølge og likviditetsproblemer for en del bønder med høyt gjeldsnivå.
NLR Trøndelag SA
John deere vaderstad carrier
Medlem
⋅ Jord

Slik lykkes du med direktesåing

Er ikke jorda di egnet for det, vil du heller ikke lykkes med redusert jordarbeiding. God grøftetilstand og kontroll på ugraset er viktige stikkord.
NLR Øst
Jordarbeidingsfelt
Medlem
⋅ Jord

Gir bedre avling og økonomi

Økt moldinnhold i toppsjiktet gir mer tørkebestandig jord og bedre jordliv. Når du i tillegg sparer både miljøet i form av lavere fossile utslipp og mindre erosjon, og legger ned færre arbeidstimer, kan du faktisk forsvare lavere avling enkelte år og enda sitte igjen med en bedre økonomi.
NLR Øst
Mast
Medlem
⋅ Økonomi

Vanskelig å finne riktig strømavtale?

Spotpris eller fastprisavtale? Timesspot eller variabel pris? Pristak? Vi har ingen fasit, men her kommer noen prinsipper.
NLR Øst
20190504 092457
⋅ Økologisk

Nybrotne landbruksandelar med Vestlandsmodell

Det å ha "fleire bein å stå på", har i alle tider vore kjenneteiknet til robust og berekraftig landbruksverksemd. Andelslandbruk er no i ferd med å gje omgrepet ei meir bokstaveleg tyding.
NLR Vest SA
Penger
Medlem
⋅ Økonomi

Retningslinjer for IBU midler 2021-Agder

Det er de unge bøndene under 35 år og bønder som planlegger å hente vesentlige deler av inntekt og sysselsetting fra bruket som er høyest prioritert ved søknad om Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene (IBU) i landbruket i Agder.
NLR Agder
1 2 3