Åkerbønner i blomst. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Olje- og belgvekster

Dyrkingsveiledning for åkerbønner

Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Her finner du dyrkingsveiledning for åkerbønner.
NLR Viken
Akerbonneblomst Foto Einar Strand
⋅ Olje- og belgvekster

Sortsforsøk i åkerbønne 2019

De fleste åkerbønnesortene krever lang veksttid, og det er den desidert største utfordringen for produksjon i Norge. Åkerbønner er i utgangspunktet seinere enn vårraps, og dersom dyrkingsområdet skal utvides er det viktig med tilgang på tilstrekkelig tidlige sorter. Likeså kan tidlige sorter være aktuelle som forgrøder til høstkorn. Årets forsøk ga dårlig informasjon om forskjellen i tidlighet mellom sortene i forsøket, annet enn at Sampo og Louhi er betydelig tidligere modne enn de øvrige sortene som ble prøvd.
Fagforum Korn
Oljevekst sorter Foto Unni Abrahamsen
⋅ Olje- og belgvekster

Sortsforsøk i vårraps og vårrybs 2019

Vårraps har betydelig høyere avlingspotensial enn rybs, men er også betydelig seinere moden. Rapssorten Trapper er tidligere enn de andre sortene på markedet, men gir rundt 10 % lavere avling. En ny rapssort, Lumen, hadde tidlighet omtrent som Trapper i forsøkene i 2019, og ga avling på høyde med de beste rapssortene i forsøkene. Denne sortene bør prøves videre både i forsøk og i praksis. De nye finske rybssortene Synthia og Synneva har gitt avling minst på høyde med Cordelia.
Fagforum Korn
Oljevekst blomst Foto: Einar Strand
⋅ Olje- og belgvekster

Sorter og høstgjødsling av høstraps

Det er økende interesse for dyrking av høstoljevekster, som et alternativ til våroljevekster. Høstoljevekster har et større avlingspotensial enn våroljevekster, og utfordringer med skadedyr som jordlopper er betydelig mindre. Resultatene fra forsøksserien viser at en også under norske forhold kan oppnå høye avlinger når en lykkes med god overvintring.
Fagforum Korn
Gulmoden oljedodre
⋅ Olje- og belgvekster

Dyrkingsveiledning for oljedodre

Oljedodre er en korsblomstret oljevekst med høgt innhold av omega-3 og antioksidanter. Lær hvordan den dyrkes her.
NLR Viken
Glansbille Foto: Einar Strand
⋅ Olje- og belgvekster

Pyretroidresistens hos glansbille

NIBIO har undersøkt glansbiller fra ulike områder på Østlandet for resistens mot pyretrioider i glansbiller samlet inn av NLR enheter i 2018 sesongen. De finner ulik grad av resistens og det får konsekvenser for eventuell bekjempelse ved angrep.
Fagforum Korn
MG 1531 edited 1 Morten Berntsen
⋅ Korn

Godt vekstskifte gir bedre kornavlinger

Et godt vekstskifte innebærer å veksle mellom ulike arter. I kornproduksjonen snakker vi som regel om å få havre, erter, åkerbønne og oljevekster inn i ensidig bygg- eller hveteomløp.
Fagforum Korn
Olje og belgvekster Unni Abrahamsen
⋅ Korn

Muligheter for økt proteinproduksjon på kornarealene

Dersom vekstskiftet optimaliseres med mål om høy proteinproduksjon bør det være mulig å øke produksjonen av protein på kornarealene med mer enn 10 %, mener forsker Unni Abrahamsen ved NIBIO Korn og frøvekster. Ved å øke arealene av olje- og belgvekster fra rundt 70 000 daa i dag til over 500 000 daa, vil andelen av protein som produseres av oljevekster og belgvekster kunne økes fra litt under 4 % i dag til rundt 25 %.
Fagforum Korn
Oljevekstaker Einar Strand
⋅ Olje- og belgvekster

Sprøyteteknikk i oljevekster

Det kan ofte være vanskelig å oppnå god avsetning av plantevernmidler nede i bestanden i en tett oljevekståker. Denne artikkelen fra Svensk Raps peker på store vannmengder og mer effektive dyser som et middel til å oppnå en mer effektiv behandling.
Fagforum Korn
Oljevekst blomst Foto: Einar Strand
⋅ Olje- og belgvekster

Delt gjødsling til vårraps

Til våroljevekster bør det meste av gjødsla tilføres ved såing skriver Trond M. Henriksen fra NIBIO Korn og frøvekster i denne artikkelen.
Fagforum Korn
1 2