Rapsspirer
Medlem
⋅ Høstoljevekster

Etablering av høstoljevekster

Såtidspunkt og nitrogentilgang er de faktorene som påvirker overvintringsevnen og avlingsnivået mest.
NLR Øst
Oljevekstaker Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i høstraps 2018 - 2020

Høstraps er en art med stort avlingspotensial. Forsøkene bidrar til økt kunnskap om ulike sorters egnethet under norske forhold. DK Exstorm og DK Exception ga i gjennomsnitt over tre år de største avlingene.
Fagforum Korn
Ertevikler
Medlem
⋅ Erter

Se etter svermende erteviklere

Ertevikleren er en sommerfugl som er ca. 15 mm stor og har en gråbrunfarge.
NLR Øst
5. Lupin. Foto: Silja Valand
⋅ Olje- og belgvekster

Forsøk med samvekster i høstraps

Forsøksresultater fra forsøk med samvekster (companion crops) i høstraps.
NLR Viken
Samdyrking erter/havre Foto: Wendy Waalen
⋅ Erter

Samdyrking av erter

Innblanding av en liten mengde havre eller oljevekster kan redusere legde og forenkle høstingen av erter til modning.
Fagforum Korn
Oljevekst sorter Foto Unni Abrahamsen
⋅ Sorter

Sortsforsøk i vårraps

I 2020 ble 7 sorter av vårraps testet på 4 ulike steder. Både avling og tidlighet er viktig under våre forhold.
Fagforum Korn
Akerbonneblomst Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i åkerbønne 2020

I tillegg til sortsforsøk med seine sorter ble det i 2020 også anlagt en serie med dyrkingsteknikk i "mindre seine" sorter av åkerbønne.
Fagforum Korn
Åkerbønner i blomst. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Olje- og belgvekster

Dyrkingsveiledning for åkerbønner

Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Her finner du dyrkingsveiledning for åkerbønner.
NLR Viken
Akerbonner Foto Magnus Haugland
Medlem
⋅ Arter og sorter - ettårige

Åkerbønner til helgrøde

Åkerbønner, både i blanding og i reinbestand kan fungere som helgrødevekst i Rogaland. Les om kva forsøka våre viser om avling og kvalitet!
NLR Rogaland
Akerbonneblomst Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i åkerbønne 2019

De fleste åkerbønnesortene krever lang veksttid, og det er den desidert største utfordringen for produksjon i Norge. Åkerbønner er i utgangspunktet seinere enn vårraps, og dersom dyrkingsområdet skal utvides er det viktig med tilgang på tilstrekkelig tidlige sorter. Likeså kan tidlige sorter være aktuelle som forgrøder til høstkorn. Årets forsøk ga dårlig informasjon om forskjellen i tidlighet mellom sortene i forsøket, annet enn at Sampo og Louhi er betydelig tidligere modne enn de øvrige sortene som ble prøvd.
Fagforum Korn
Oljevekst sorter Foto Unni Abrahamsen
⋅ Sorter

Sortsforsøk i vårraps og vårrybs 2019

Vårraps har betydelig høyere avlingspotensial enn rybs, men er også betydelig seinere moden. Rapssorten Trapper er tidligere enn de andre sortene på markedet, men gir rundt 10 % lavere avling. En ny rapssort, Lumen, hadde tidlighet omtrent som Trapper i forsøkene i 2019, og ga avling på høyde med de beste rapssortene i forsøkene. Denne sortene bør prøves videre både i forsøk og i praksis. De nye finske rybssortene Synthia og Synneva har gitt avling minst på høyde med Cordelia.
Fagforum Korn
1 2