Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
Potetfelt Colomba 2021 i Sogne S Lei
Medlem
⋅ Potet

Setting av seine sorter nå?

Sol og varme de siste dagene har gjort at man har kommet i gang med setting av seine sorter på lett jord langs kysten. Finn anbefalt settedybde og radavstand til din settepotet.
NLR Agder
Potet setting av forsoksfelt pa landvik foto sigbjorn leidal
Medlem
⋅ Potet

Tidligpotet under plast og duk

Tidligpotet og våronn. På de tidligste åkrene er allerede plasten fjernet og fiberduken på plass. Velger vi ett eller to lag med fiberduk?
NLR Agder
Vask av kasser IMG 2592
⋅ Potet

Vask og desinfeksjon av kasser og potetlager

Vask og desinfeksjon av utstyr, kasser og lager betyr ikke at alle potetsjukdommene blir drept, men at mengden av mulige sjukdomsorganismer går ned og at risikoen for smittespredningen blir redusert.
Fagforum Potet
Troms fagtur potet aug2010 216
⋅ Potet

Vintertest av settepoteter

Virustesting av potetavlinga etter opptak om høsten kaller vi vintertest. Det er fordi knollene testes mellom innhøsting og neste vår, når potetene skal i jorda igjen. En vintertest avdekker hvor mye virus det er i settepotetene før neste vekstsesong.
Fagforum Potet
KS 070515 Lysgroing mandel OG
⋅ Potet

Få et forsprang med lysgroing

Formålet med lysgroing er å gi poteten en raskere vekststart. Gi grunnlag for tidligere vekstavslutning av en moden potet, med høgt nok tørrstoffinnhold og gi godt skall. Det er i forsøk oppnådd 1-2 uker tidligere vekstavslutning ved hjelp av lysgroing.
NLR Nord Norge
SL potetaker Grimstad Bergemoen
Medlem
⋅ Potet

Ugrasbekjemping i potet på friland

Fra Danmark leser vi nå at Titus ikke lenger er tillatt. Tidligere har de mistet Sencor. På en markdag denne uka møtte det over 100 personer for å se på mekanisk ugrasbekjemping!
NLR Agder
SL Dryppvanning i potet
Medlem
⋅ Potet

Dryppvanning og næringstilførsel i tidligpotet

I et demonstrasjonsfelt på Landvik fikk vi mindre flatskurv der det ble vannet med dryppvanning enn der det ble vannet på vanlig måte. Dessverre var det tendens til avlingsnedgang, men det kan skyldes innkjøringsproblemer og litt for rikelig vanntilførsel.
NLR Agder
Vanning Landvik
Medlem
⋅ Potet

Vanning i potet

Tidligpotetene trenger nå jevnlig tilførsel av vann for å gi god tilvekst og fin kvalitet. Tidlig vanning er viktig for å motvirke flatskurv. Særlig gjelder dette på lett jord med høy pH.
NLR Agder
Colomba potet foto sl
Medlem
⋅ Potet

Nitrogengjødsling til Colomba

Den nye tidligsorten Colomba har i forsøk gitt best avling ved 12-15 kg N per dekar. Sorten har en sjelden kombinasjon av høyt knollansett og tidlighet. Baksiden av medaljen er litt lavt tørrstoff.
NLR Agder
1 2 3 4 5