Nlr 64260650535
⋅ Faste kjørespor

I samme spor hvert år

Erling Gjessing er ikke i tvil – faste kjørespor tar han rett vei.
NLR Viken
NLR Øst
NLR
Nere
Medlem
⋅ Presisjonslandbruk

Ei innføring i presisjonsjordbruk

Fleire nyttar presisjonsutstyr i jordbruket, medan prisar reduserast og nytteverdi blir tydelegare.
NLR Agder
Nlr 59043362856
⋅ Maskinteknikk

Kartlegger dekningsforhold for presisjonsutstyr

Like etter jul kommer den til Trøndelag og Nord-Vestlandet for en grov kartlegging av dekningsforholdene for presisjonsutstyr.
NLR Trøndelag SA
Grashandtering hs
⋅ Grovfôr

Begrens tørrstofftapet under grashøstinga

Ikke alt som vokser ute på jordet kommer fram til dyra som skal ete det, på veien kan så mye som 25% bli borte på veien. For en som har for lite fôr betyr det mye. Mye av dette tapet er lettfordøyelige karbohydrat.
NLR Østafjells
Mokka 2
Medlem
⋅ Gjødsling

Prosjekt: Møkka har stor verdi. Sjekk innholdet!

Hva kan vi vinne på å kjenne innholdet av husdyrgjødsla? Skal vi fortsatt gjødsle nærmest i blinde og ha som mål bare å bli kvitt møkka og håpe det beste? NLRØ har i år, med støtte fra Fylkesmannen i Buskerud, gjennomført et prosjekt med uttak av husdyrgjødselprøver for analyse i Buskerud.
NLR Østafjells