Satelittmalinger Bilde 2
⋅ Potet

Variabel gjødsling i potet basert på satellittmålinger -21

Satellittbilder fra potetåkeren i tidspunkt fra tidligst radlukking og frem til blomstring gir et representativt bilde av åkeren. Satellittbilder fra tidligere potetår kan brukes til å planlegge gjødsling. Det er alltid viktig å gjøre visuell bedømmelse av vekstforholdene i tillegg til analyser og satellittbilder, særlig dersom det brukes satellittbilder fra tidligere år.
Avlingskamp Trondelag 118 Havard E Hanger
⋅ Såvare

Valg av såkornmengde og hvordan skal vi tenke ved variabel tildeling av såkorn?

Å variere utsåingsmengden på bakgrunn av kunnskap om sted, klima og jordvariasjon er et verktøy vi har for å styre plantebestanden og optimere avlingen på ulike deler av et felt. Ved hjelp av forsøk og praktiske erfaringer har en kommet fram til anbefalte såmengder for de ulike kornartene, men det er mange forhold som kan påvirke optimal såmengde det enkelte år, eller på ulike lokaliteter.
Midt
Gras inset
⋅ Grovfôr

Muligheter med NIR sensor

NIR sensor blir mer og mer populært og det kommer stadig flere forskjellige nye typer NIR sensorer på markedet for bønder, både håndholdte og maskinintegrerte.
Innlandet
Nlr 58957811383
⋅ Gjødsling

Presis gjødsling

Rett mengde gjødsel plassert på rett sted til rett tid, øker sjansen for bedre opptak og utnyttelse av nitrogenet. Hovedgevinsten ved å styre gjødseltildelinga er bedre utnyttelse av nitrogen som gir positiv innvirkning på både klima og økonomi.
Midt
Rauch mineralgjodselspreder jkh 2021
⋅ Grovfôr

Utvikling av testregime på mineralgjødselspredere

Behovet for å standardisere en test for kunstgjødselspredere var stort da det er viktig å spre kunstgjødselen mest mulig økonomisk og på en mest mulig skånsom måte for miljøet. Derfor har NLR-Agder utviklet en måte å teste mineralgjødselspredere på.
Sør
Presisjon
⋅ Grovfôr

Presisjonslandbruk for grovfôrdyrking

Rett mengde og rett plassert innsatsfaktor reduserer overforbruk. Det gir openberre miljømessige fordelar. Økonomisk vil det vere lønsamt å spare dobbel spreiing av gjødsla samt sikre at kvar einskild plante får dosa si slik at også kvaliteten på fôret aukar. Ved å ta i bruk presisjonsutstyr får ein meir rasjonell køyring på skifta og såleis sparer ein også arbeidstid.
Midt
Vest
20230126 153901
⋅ Potet

Setter presisjon i system - Bjørn tar i bruk kunnskap

Selv om det er liten aktivitet på jordet hos Bjørn Gjersøe på Gjersøe gård i Råde i Viken, er aktiviteten i toppetasjen desto større. Bjørn forbereder seg nå til ny sesong, og planlegger å ta i bruk ytterligere presisjonsteknologi i drifta.
Østlandet
Doff pumpetankvogn m Bomec nedfelling
⋅ Gjødsling

Møkkhåndteringsutstyr med god N-utnytting

Vintertid er planleggingstid. Vurderer du med dagens gjødselpriser å investere i anna utrustning på bløtgjødselvogna eller slangeutstyret ditt for å øke nitrogenutnyttinga?
Østlandet
1 2 3 4