Ta i bruk et styringsprogram

Gjennom sesongen og sesonger kan det bli mye informasjon lagra på «skjermen» i traktoren, både i egen traktor og hos entreprenøren. Mange skifter og flere ansatte kan også gjøre det vanskelig å holde oversikten.

Styringsprogram
Skjermdump fra FieldBee

Backup, planlegging og dokumentasjon

Skiftegrenser, kjørespor og markering av f.eks. kummer er eksempel på info som er gull verdt å ha i back-up dersom uhellet er ute med systemet i traktoren. Tildeling og avlingsregistrering kan være et godt hjelpemiddel i planlegging og vurdering til neste års produksjon. Priser på innsatsfaktorer kan legges inn og hjelpe til å vurdere lønnsomhet. Time- og dieselforbruk kan registreres i programmet og gi en mye mer nøyaktig vurdering av resultatet på hvert enkelt skifte. Variabel gjødsling kan planlegges i programmet og overføres til traktor, slik at under selve gjødslingen er det kun å aktivere fil for variabel tildeling på skiftet som må utføres.

Entreprenører vil også kunne ha stor fordel av å overføre data fra traktor til styringsprogram som dokumentasjon og for å enkelt kunne dele informasjon med kunde. Gratis program knyttet opp til traktorleverandør uten begrensninger i antall skifter og areal anbefales til entreprenører. Programmene egner seg også godt til flåtestyring og arbeidsplanlegging.

Trådløs kommunikasjon kan leveres av alle traktorleverandører. Minnepenn er litt 2010.

CropPlan

CropPlan fra Dataväxt er styringsprogram som krever abonnement pluss betaling pr dekar. Hvis en i tillegg betaler for tilleggsmodulen CropMap kan en enkelt sammenligne inntil fire ulike kartlag, f.eks. bilde fra CropSat, variabel tildeling og avlingsregistrering. Ut fra dette sammenligningsgrunnlaget vil en kunne vurdere hvilket tiltak som ga effekt og hva som var mer usikkert, og bruke dette til planlegging for neste år.

Skjermbilde 2023 10 25 Crop Map Sora Myra
Skjermbilde CropMap der en kan sammenligne fire ulike bilder, f.eks. pH, gjødsling, tildeling og avling.

John Deere Operations Center og MyNewHolland/MyCaseIH

John Deere Operations Center og MyNewHolland/MyCaseIH er to program som er gratis og som er godt egna til planlegging, overføring av data frem og tilbake mellom pc og traktor og vurdering av utført arbeid. Programmene er også godt egnet for entreprenører som f.eks. dokumentasjon på kjøring ved plantevern og kalking. Avlingsregistrering i skurtresker eller finsnitter er godt eksempel på data som entreprenører kan dele med sine kunder.

My new holland
Skjermdump My new Holland/ John Deere Operations Center
John deere
Skjermdump My new Holland/ John Deere Operations Center

Begge program har gode muligheter for å importere data fra ulike systemer (shape, isoxml osv) slik at det ikke er kun kunder med utstyr fra John Deere eller CNH som kan bruke programmene. For utenom engelsk, tysk og fransk, kan John Deere Operations Center velges med norsk språk, MyNewHolland/CaseIH kan velges med dansk språk.

Skjermbilde 2023 avlingskart potet MNH
Avlingsregistrering i potet frå MyNewHolland.

Vi hjelper deg i gang

Har du gjødselplan fra NLR kan skiftegrenser enkelt kopieres fra Skifteplan. Vi kan også hjelpe både bønder og entreprenører å komme i gang i godt samarbeid med de ulike traktorleverandørene, hjelp til variabel tildeling, overføring av kart fra avlingsregistering osv. Ta kontakt dersom du har lyst til å ta et steg videre i presisjonslandbruket.