IMG 0308
⋅ Variabel tildeling

Styr gjødseltildelinga

Rett mengde gjødsel plassert på rett sted til rett tid, øker sjansen for bedre opptak og utnyttelse.
Innlandet