N Silo overste hylle
⋅ Grovfôr

Ensileringspumpe fra Hardanger

På Hellestveit Gard driver Helen Hellestveit og Tor Bruland med sau og i tillegg lager Tor ensileringspumper for salg.
NLR Vest SA
Rauch mineralgjodselspreder aggregat jkh 2021
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Dyrt uten kantspreiar

Ut mot kanten må ein nytte seg av kantspreiarfunksjon for å få maksimal utnytting av mineralgjødsla. Utan kantspreiing vil ein enten tape avling rundt ytterkanten på jordet eller kaste mykje gjødsel på utsida.
NLR Agder
Bruk nok syre
Medlem
⋅ Konservering

Kofasil: Skal eg kjøpe LP eller Ultra?

ENSILERING: Mange vel å bruke Kofasil-midla, men kva for eit passar for deg? Og kan dei brukast om kvarandre?
NLR Rogaland
Vatsaing bjorgkarin dysjaland
⋅ Arter og sorter - flerårige

Forsøk: Våtsåing av raigras

Isåing av eittårig raigras våren 2021 gav ingen sikker effekt på totalavlinga i år.
NLR Rogaland
Reservebilde Jondal
⋅ Grovfôr

MASKINSAMARBEID GIR LAV GROVFÔRKOSTNAD

I Jondal har de et helt unikt og godt samarbeid om maskiner og redskap, og det gir reduserte grovfôrkostnader for alle bruka som er med.
NLR Vest SA
1 2 3 4 5