Vi gir råd om:

  • Produksjon av poteter, grønnsaker, frukt, bær og blomster
  • Valg av arter og sorter
  • Jord og gjødsling
  • Plantevern
  • Økologisk produksjon
  • Maskinteknikk og presisjonsdyrking
  • Økonomi
  • Klima og energi
  • Lager og lagring
  • HMS

Finn din rådgiver og se NLRs rådgivingstilbud innenfor:

> Veksthus

> Grønnsaker

> Potet

> Frukt og bær

Se opptak av webinaret om gode råd for bedre bærproduksjon:

Les og lær mer om bærproduksjon:

Espalierdyrking av rips og stikkelsbær

Espalier- eller sekkformede busker og trær er mer åpne og får mindre problemer med soppsykdommer enn vanlige busker.

> Les saken

Bilde 21 Sidegrein hos stikkelsbaer Foto av Stanislav Strbac

Ugras i bringebær

Eit godt gjennomført arbeid mot ugras før nyplanting lagar eit godt utgangspunkt for å halde ugraset i sjakk gjennom levetida til bringebærfeltet. Men det må allikevel gjerast tiltak mot ugras kvart år til rett tid.

> Les saka

Bilete 6
Gronnsaksrekke