Vi gir råd om:

  • Produksjon av poteter, grønnsaker, frukt, bær og blomster
  • Valg av arter og sorter
  • Jord og gjødsling
  • Plantevern
  • Økologisk produksjon
  • Maskinteknikk og presisjonsdyrking
  • Økonomi
  • Klima og energi
  • Lager og lagring
  • HMS

Finn din rådgiver og se NLRs rådgivingstilbud innenfor:

> Veksthus

> Grønnsaker

> Potet

> Frukt og bær

Se opptak fra webinar om etablering og drift av fruktproduksjon:

Les og lær mer om etablering og drift av fruktproduksjon:

Vinterarbeid epler

📽 En av arbeidstoppene i frukt er beskjæring. Arbeidet blir utført på vinteren, vanligvis etter at den verste vinterkulden har gitt seg over jul.

> Les saken og se video av beskjæring

Aroma 2

Stell av økologiske frukthager gjennom sesongen

Her finn du gode råd fra NLR for dyrking og stell av økologisk eple, måned for måned gjennom sesongen.

> Se tidligere meldinger

Fryd Leikanger 16 6 22

Bier i blomar for betre avlingar

Pollinerande insekt speler ei avgjerande rolle for blømande planter i naturen og i jordbruket. Mange av matvekstane me dyrkar får større fruktsetjing, jamnare mogning og betre kvalitet når insekt bidrar i pollineringa.

> Les saken

Eller hør podkastepisoden:

Forsidebilde av krydderurter nett

Se opptak av webinar om plantevern, plantehelse og avrenning i veksthuskulturer

Dette er det tredje i en serie webinarer om ulike temaer innenfor grøntproduksjon, som NLR arrangerer i vinter og vår.

Gronnsaksrekke