Denne lista gjelder for bomsprøyter (åkersprøyter), men mye av den er relevant også for tåkesprøyter.

 • Vask sprøyta grundig.
 • Rengjør filtre og siler, inkludert dysesiler.
 • Sprøyta må være fri for lekkasjer.
 • Dysene må ha dryppvern.
 • Det må være festet på ren vanntank med kran, minst 15 liter.
 • Deksel på kraftoverføringsaksling må være i orden.
 • Bom og bomoppheng må være i orden.
 • Sprøyta skal være påmontert "sprøytetraktoren" og klar til bruk.
 • Tanken skal være halvfull med vann (eller minst 300 liter).
 • Traktor med sprøyte skal stå på en egnet plass for testing, der bommen kan felles ut, og funksjonstesteren kan komme til med bil og evt. tilhenger.
 • Brukeren skal være med under hele testen.


NLRs funksjonstestere kan hjelpe med enklere reparasjoner, og kan også ta med reservedeler. Hvis du ønsker dette, er det ønskelig at du varsler om det på forhånd. Reparasjonsarbeid faktureres til timepris, mens reservedeler leveres til vanlige markedspriser.