Skjermbilde 2022 01 10 kl 11 04 53

Det er med glede vi igjen inviterer til nordisk bærmøte på nett. Da det dessverre ikke blir en fysisk norsk frukt- og bærmøte nå i vinter, håper vi dette digitale arrangementet kan være et plaster på såret inntil vi møtes fysisk igjen.

Det nordiske møtet er et samarbeid mellom rådgivere i Sverige, Danmark og Norge der flere av våre felles aktuelle temaer i bærproduksjonen er satt på agendaen. I vårt arrangement kommer vi blant annet innom problemstillinger knyttet til bærproduksjon og ekstremvær, nye og kjente skadegjørere, samt forsøksresultater fra forsøk med ugras i jordbær.

Gjennomføring

Møtet holdes mandag 24. januar kl. 13-16 på den digitale møteplattformen Teams. Ved påmelding får du tilsendt ei påmeldingslenke til møtet. Hele møtet koster NOK 600,-.

Arrangører

Det er rådgiverne Thilda Håkansson (Hushållningsällskapet Skåne), Karolina Sahle (LRF) og Linda-Marie Rännbeck (Hushållningssällskapet) fra Sverige, rådgiver Dan Christensen fra Hortiadvice i Danmark og Jørn Haslestad fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR) som står bak arrangementet.

Program

Kl. 13.00 Velkommen! (Jørn Haslestad, NLR)

Nordisk bærdyrking – Jørn Haslestad NLR, Dan Haunstrup Christensen HortiAdvice, Thilda Håkansson HIR Skåne

Kl. 13.15 Handtering av ugras og utløpere i jordbærproduksjonen -nordiske erfaringer og forsøk – Jørn Haslestad NLR, Dan Haunstrup Christensen HortiAdvice, Thilda Håkansson HIR Skåne

Kl. 13.45 Rotsjukdommer i bringebær – Stine Huseby, NLR Vest

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.10 Nye skadegørere i et endret klima - Karolina Sahle, LRF

Kl. 14.25 jorbærsnutebille -et økende problem - ligger løsningen i kunnskap och forebyggande tiltak? Nina Trandem, Nibio

Kl. 15.00 Pause

Kl. 15.10 Nye tripsproblemer i jordbær/ New thrips problems in strawberry - Jude Bennison, senior entomolog (ADAS, UK)

Kl. 15.40 Oppnå optimal forebyggning av gråskimmel ved hjelp av varsling - Dan Haunstrup Christensen HortiAdvice og Arne Stensvand, Nibio

Kl. 16.10 Avslutning og spørsmål


Skjermbilde 2022 01 10 kl 11 06 14