NLR Innlandet tilbyr autorisasjonskurs for bekjempelse av gnagere på egen gård. Kurset har fokus på integrert skadedyrbekjempelse. Det betyr at gnagerproblematikk må forebygges og forsøkes løst med feller først. Gift er siste utvei. Kurset er en påbygning til autorisasjonskurset for plantevern. For å få autorisasjon til å kjøpe og bruke enkelte gnagermidler må man være eier eller leier av en landbrukseiendom, ha gyldig plantevernmiddelautorisasjon, ha gått tilleggskurs for gnagerbekjempelse og ha bestått eksamen.

Les mer om gnagerkurs