Nitrogen-respons i avling og protein

Slåttetid og N-fordeling gjennom sesongen

Tilpassing til belgvekster

Nitrogen i husdyrgjødsel m.m.

Nitrogengjødseltyper

Kontroll og justering gjennom sesongen

Dette møtet retter seg mest mot mjølkeproduksjon. Kveldsmøtet retter seg mest mot sau og kjøttfe.