Lina Ruud inviterer til møte onsdag kveld digitalt via teams, der temaet er hvordan man kan dekke fôringsbehovet til sauen med tanke på grovfôrkvalitet og -mengde, og hvilke verktøy har vi for å vurdere fôringa i praksis.

NLR Innlandet vil fra senhøsten 2022 tilby fôrplanlegging til sau som en av sine tjenester, og en kort presentasjon vil bli gitt under webinaret.

Klikk her for å koble deg til møtet