Adresse: Grindevegen 87, 5570 Aksdal

Program

09.15 Frammøte, kaffi.

09.30 Velkommen ved Torgrim Log

09.35 Vi brenner for Haugalandet

  • Oversikt over aktiviteten ved Annlaug Fludal og Ove Stumo. Brenneleiarar rapporterer frå sine område. Status for 3 store prosjekt: Avaldsnes, Valhest og Høievassdraget, totalt 60.000 mål

10.45 Frå lyngbrann til villbrann. Laurdag 13. april. Rune Nedrebø, brannmester Time, Hå og Gjesdal.

11.15 Lyngheisenteret på Lygra. Bakgrunn, aktivitetar og roller. Torhild Kvingedal, Leiar Lyngheisenteret.

11.45 Korte innlegg frå statsforvaltar. Tilskotsordningar knytta til brenning og kystlynghei. Solveig Roald, Vestland. Margit Reiersen og Kristian W. Haaland, Rogaland.

12.15 Matpause

13.00 Brennpunkt Grinde.

  • Analyse: ROS «villbrann». Enkel analyse for å finne risiko mot bebyggelse ved villbranner.

    Plan: Sikring av byggefelt som er nabo til lynghei. Ove Stumo, Haugaland Lyngbrannreserve.

13.30 Brannvesenets time.

  • DSB orienterer. Norsk satsing på utmarksbrannberedskap. Nå og framover i tid. Erfaringer fra andre land. Heidi Løfqvist, sjefsingeniør DSB 110-sentralen.
  • Om sentralen. Livestream fra skadested. Innmelding av bål/bråte. Gjenn Bjarne W. Dirdal, fagutvikler 110 Sør-vest.
  • Hvis vinden hadde snudd 90 grader. Erfaringer fra Ombo og Sokndal. Tom K. Meyer, seksjonsleder avd for beredskap, Rogaland Brann og Redning

14.30 Branner i randsonen – risikovurdering og tiltak (DYNAMIC).

  • Resultater så langt. Torgrim Log, professor Høgskulen på Vestlandet.

15.00 Vernebrenning? Kan vi beskytte bebyggelse med det? Diverse innlegg.

15.30 Slutt

Samlinga er eit samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Høgskulen på Vestlandet (HVL), Haugaland Brann og Redning IKS og Haugaland Lyngbrannreserve. Tiltaket blir støtta økonomisk av Miljødirektoratet/Statsforvaltarar i Rogaland og Vestland og Norges Forskningsråd, prosjektnr. 298993 (DYNAMIC).

Kontaktpersonar

Annlaug Fludal, NLR Rogaland. Tlf. 948 45 427 annlaug.fludal@nlr.no

Ove Stumo, Haugaland lyngbrannreserve. Tlf. 915 47 834 ov-stu@online.no

Maria-Monika Metallinou Log, HVL Tel. 988 25 104 monika.metallinou@hvl.no

Arrangementet er gratis. Treng du overnatting kan me formidla kontakt.

Eileras Sveio 13 mars 2022 Lauvblasarar blir brukt til slukking AF
Eilerås, Sveio. 13. mars 2022. Løvblåsarar vert brukt til slukking. Foto: Annlaug Fludal