Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Økologisk Norge Innlandet, Innlandet Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Statsforvalteren i Innlandet inviterer til fagmøte om jordhelse og marked i økologisk landbruk.

Program

Kl 11.00
Velkommen

Dagens konferansier er journalist og økoagronom, Ragna Kronstad.

Slik driver jeg gården min
Halvor Midtsundstad og familien driver en allsidig økogard med potet, korn og ammeku i Våler. Han forteller om hvordan han bruker vekstskiftet aktivt for å regulere ugras, og best mulig sirkulere næringsstoffer.

Årsakene til reduksjon i mold, og dermed karbon i matjorda på Østlandet
Hugh Riley foredrar om karbonlagring og næringsbalanse, hvordan har mengdene av karbon / organisk materiale endret seg i dyrka jord ved ulike vekster og gjødslingsmåter? Riley har forsket på dette i flere tiår i Nibio.

Klimapåvirkning og jordhelse i dyrka mark ved økologisk drift
Arthur Granstedt har lang fartstid som forsker i økologisk landbruk, og er nå tilknyttet Nordisk Forskningsring for Biodynamisk odling.

Kl 14.00
Middag
(økologisk)

Kl 15.00
Utviklingstrender for produksjon og import av økologisk mat.

Er det slik at økt forbruk blir dekket med import? Markus Hustad, daglig leder i Økologisk Norge.

Forbruk og anskaffelse av økologisk mat
Hanne Torjusen, forsker ved Forbrukerforskningsinstituttet Sifo, OsloMet, viser eksempler fra forskning i Norge og utvalgte europeiske land.

Muligheter for å handle lokalt og økologisk ved offentlige anskaffelser
Marthe von Krogh, daglig leder i Matvalget.

Kl 17.00
Vel hjem.

Påmelding

Påmelding og betaling gjøres ved å betale kr 200 til Økologisk Innlandet. Bankkontonummer: 1822 07 99812. Vipps-nummer: 770363.
Husk å merke din innbetaling med navn.

Lurer du på noe? Ta kontakt med Maria Bjune; maria@hvamstad.net eller 414 79 067