Vi har den glede å invitere til et fagmøte med fokus på klima og bærekraft for landbruket i kommunen. Målet er å orientere om og motivere flere til å utforme egne klimahandlingsplaner og iverksette klimatiltak i egen drift. På møtene vil det bli lagt vekt på klimatiltak i praksis, og nytteverdien av ulike tiltak. Det vil bli orientert om klimakalkulatoren og hvilke støtteordninger som er knyttet opp mot klimarådgiving.


Program:

  • Hvordan gå frem for å få TINE’s bærekraftstillegg 2 øre/liter, NLR
  • Hva, hvorfor og hvilken praktisk nytte har en Klimahandlingsplan, NLR
  • Orientering om klimakalkulatoren, NLR
  • RMP tilskudd klimarådgiving, SMIL og dreneringstilskudd, Landbrukskontoret

Det blir enkel kaffeservering.

Arrangementet er støttet med klima og miljømidler fra Statsforvalteren.

VELKOMMEN!

Namdalen klimamote