Program

10.00 Kaffeservering

10.10 Orientering fra kommune og faglagene i landbruket

10.30 Tilskuddsordninger gjennom Regionalt Miljøprogram v/ Anders Mona, Statsforvalteren i Trøndelag

12.00 Lunsj

12.45 Klimaplan i landbruket V/ Maren Kjøren Leraand, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

14.00 Tilskuddsordninger for skogbruk. Bruk av skogavgift. V/ Kjell Sverre Strøm, Heim kommune. Informasjon om skognettverket Lensa Vest.

15.00 Møtet slutt.


Påmelding innen 15. mars til Heim kommune, tlf. 72460000 eller til post@heim.kommune.no


Arrangør: Samarbeid mellom Halsa Skoglag, Allskog Hemne, Snillfjord og Hitra skogeierlag, Heim Bondelag, Halsa Bonde og Småbrukarlag, og Heim kommune