Velkommen til møte om klimakalkulator.

7000 bønder har tatt i bruk klimakalkulatoren og målsettingen er at alle skal ha tatt i bruk klimakalkulatoren innen 2025.

Her blir det en enkel og grei innføring i hvordan og hvorfor vi skal ta i bruk klimakalkulatoren.

Program:

Kl. 19.00 Kaffe og noe å bite i

Kl. 19.30 Mirjam Halvorsrud fra NLR Trøndelag presenterer klimakalkulatoren og klimarådgiving

Kl. 20.30 Mat

Kl. 21.00 Torstein Næss fra Trøndelag Bondelag, spydspissbonde i klimaarbeid på gården.

Møtet er finansiert av Statsforvalteren og Midt Norsk Landbruksråd.

Logo klimamote