I henhold til KSL-krav, skal alle brannslokkingsapparater på gårdsbruk kontrolleres av en sertifisert kontrollør hvert år.


Det koster kr 80,- pr kontrollerte/godkjente apparat, og faktura sendes ut etterpå.


NB
: Sjekk på forhånd om pulverapparatet er 10 år eller eldre, eller om skumapparatet er 5 år eller eldre. Årstall skal være preget inn i beholderen. Apparater som er eldre enn 10 (5) år, må inn til service før de kan godkjennes.

Vi spanderer kaffe mens du venter😊

Vel møtt!

«Huskelapp» for brannslokkingsapparater:

Ettersyn

Kontroll

Service

Hvor ofte

Ofte!

Årlig

Hvert 10. år (hvert 5. år for skumapparater)

Hvem

Du selv

Kompetent person

Godkjent verksted