NLR Trøndelag er en av tilbyderne for autorisasjonskurs. Vi arrangerer både repetisjonskurs og nybegynnerkurs. Teoridelen er felles.

De som tar nybegynnerkurset må i tillegg ha en obligatorisk praksisdag, og den dagen avsluttes med eksamen (kun kalkulator er tillatt hjelpemiddel).


Priser:

Nybegynnerkurs (Teorikurs +praksisdag)
Kr 3.300,- for medlemmer i NLR.
Kr 4.300,- for ikke-medlemmer i NLR


Praksisdag: (for de som tar teorien utenom NLR)

Kr 1.300,- for medlemmer i NLR
Kr 2.000,- for ikke-medlemmer i NLR