Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider i sine sikkerhetsforskrifter.
Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter sveiseapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på gården.

De som gjennomgår kurset i varme arbeider får innsikt i risiko for brann som følge av varme arbeider, brannforebygging og de får trening i å slukke.

Kurset på 7,5 timer inneholder teori, praktisk slukkeøvelse og teorieksamen


Kurset tar for seg:

Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider:

-Gjeldende regelverk

-Brann- og slokketeori

-Risiko ved utførelse av varme arbeider

-Praktisk slokking

Fullført kurs med bestått eksamen gir sertifikat for varme arbeider utstedt av Norsk Brannvernforening med varighet på 5 år

Mange branner skyldes sløvhet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko slikt arbeid innebærer, og utføre det på en slik måte på brann ikke oppstår.


Priser:

Medlem kr 2 100,-

Ikke medlem kr 2 600,-

Alle priser eks. mva.