Årets Planteverndag går i samarbeid med Strand Unikorn/ Norgesfôr. Grunnet eksamen på Blæstad er dagen flyttet bort fra det store auditoriet der. I år avholder vi planteverndagen på Tingvang.

Siden det i år er svært få nyheter innenfor plantevern og korn, blir det mindre fokus på enkeltmidler og mer fokus på hva ulike importører har å tilby. I tillegg fokuserer vi på myndighetenes krav og hva vi i NLR Innlandet anbefaler.

Agenda

Plantevernmidler og avstandskrav vann
Anne G. Kraggerud, NLR

Avdriftsreduserende dyser
Erik Aaberg, NLR Innlandet

N-fikserende bakterier til korn – en mulighet i Norge?
Ragnhild Nærstad, Syngenta

Elatus-produktene – når og i hvilken kornart bruker vi dem
Ragnhild Nærstad, Syngenta

Funksjonstesting av åkersprøyter
Stein Olav Nyvoll, NLR Innlandet

Ally Class forsvinner – kritisk for bekjempelse av resistent ugras
Harald Solberg, NLR Innlandet

Midler og muligheter fra Nufarm
Svein Bovim, Norgesfôr

Anbefaling ugrasstrategier
Harald Solberg, NLR Innlandet

Xpro-familien – når og i hvilken kornart bruker vi dem
Svein Bakken, Bayer Crop Science

Anbefaling soppsprøytingsstrategi fra din rådgiver
Åsmund Langeland og Thomas Brown, NLR Innlandet