Det meste av kornet har kommet i jord og det er en jevn og fin spiring. Men det er ikke bare kornet som spirer, stedvis er det også mye ugras. Vi inviterer til markvanding med temaer som integrert plantevern, mekanisk og kjemisk ugrasbekjemping, bruk av VIPS, bruk av CropSat/ATFarm, uttak av bladprøver, delgjødsling og avdrifsreduserende tiltak.

Det er flere markvandringer som er under planlegging andre steder, det vil komme fortløpende meldinger når disse er bestemt.

Enkelt servering.


Velkommen!

Nlr 55133960519 1