Fredag 26. mai inviterer me igjen til ny grovfôrdag på Særheim. Det blir program med ulike stasjonar der me diskuterer og ser på faglege utfordringar og aktuelle problemstillingar. Det vil vera på plass rådgjevarar innanfor fagområda grovfôr, maskinteknikk og HMS.

Nortura kjem og grillar for oss!

Program:

  • Demonstrasjon av tørkehastigheit ved ulike fortørkingsmetodar
  • Demonstrasjon av spiring av gjenlegg med ulik sådjupde
  • Demonstrasjon av strandsvingelblandingane som er på marknaden
  • Demonstrasjon av innstilling av venderive
  • Utstilling av venderiver
  • Innføring om gjødselgassmålarar og gassmasker
  • Mogleg å få kontrollert brannslokkingsapparat

Velkommen!

2022 05 20 Markdag Saerheim Foto NLR Rogaland 21
Fra grovfôrdagen på Særheim i 2022.
2022 05 20 Markdag Saerheim Foto NLR Rogaland 29
I år kjem Nortura og grillar for oss!
2022 05 20 Markdag Saerheim Foto NLR Rogaland 10
Fra grovfôrdagen på Særheim i 2022.
2022 05 20 Markdag Saerheim Foto NLR Rogaland 14
Fra grovfôrdagen på Særheim i 2022.