Mange branner og ulykker skyldes uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brann- og ulykkesrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at ulykke eller brann ikke oppstår.

Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom sine sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter sveiseapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på gården. De som gjennomgår kurset i varme arbeider får innsikt i risikoområder for brann og ulykker som følge varme arbeider i landbruket og slukketrening.

Kurset tar for seg:

  • Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slokketeori
  • Risiko ved utførelse av varme arbeider
  • Praktisk slokking

Oppmøtekurset er 7,5 time teori, kursmateriale, praktisk slukkeøvelse og eksamen.

Fullført kurs med godkjent eksamen og fullført slukkeøvelse gir sertifikat for Varme arbeider utstedt av Norsk Brannvernforening. Sertifikatet har en varighet på fem år.