Grovfôrsesongen 2023

  • Hvilke tilpasninger gir bonden rimeligst protein og nok fôr?

Program:

  1. Sesongen 2023: Lønnet det seg å dyrke mest mulig protein, eller mest mulig avling? Josefa A. Torp (Holt) og Svein Lysestøl (Lista)
  2. Hvordan blei grovfôret, og hvordan bruker vi det? Mari Friestad, Tine.
  3. Grovfôrerstattere, et alternativ. Ola Stene FKRA (Holt) /Astrid Tunheim, Fiskå mølle (Lista).
  4. Hvordan tar vi best vare på proteinet i fôret og økonomiske totalpasninger på grovfôr+kraftfôr? Jan Karstein Henriksen
  5. Hva gjør NLR på forsøksfronten og med presisjon i forhold til bedre proteinkvalitet? Tor Harald Staddeland, NLR

Vi kjører to likelydende fagmøter og det andres holdes 27. september, Lista, gml Herredshus kl 19