Program

20.00 Avlsarbeid på lettare rasar

Ove Sørestrand, NLR Vest

Val av påsettlam

Brukskryssing


20.50 Vaksinering/parasittbehandling på utegangarar

Lise Elvagjeng/Leif Trygve Berge, NLR Vest

21.10 Klimagassutslepp på lettare rasar

Helena Elvatun, NLR Vest

21.15 Spørsmål/diskusjon

21.30 Møtet slutt

Pris:

  • Medlem: Kr 150
  • Andre: Kr 250
  • Deltakar i beste klimapraksis sau (grupperådgjeving): Gratis (får eigen link, treng ikkje melde deg på)

Det vert gjort opptak av møtet, og link blir sendt ut på e-post. Denne er tilgjengeleg i 3 mnd.

Bindande påmelding. Avmelding må skje på epost til helena.elvatun@nlr.no før møtet startar for å unngå faktura.

Ekstensive raser LT