Brann kan fort oppstå ved bruk av vinkelslipar og sveise- eller skjereutstyr. Den som utfører slikt arbeid, skal ha innsikt i brannrisiko, og utføre arbeidet på ein slik måte at brann ikkje oppstår. Forsikringsselskapa stiller krav til sertifikat for utføring av varme arbeid. Kravet gjeld også bønder på eigen gard, og for brannvakt. Sertifikatet gjeld i 5 år og må fornyast med nytt kurs.

Brannslokking

Kurset tar for seg

  • Sertifiseringsordninga
  • Sikkerhetsforskrift og regelverk
  • Arbeidsinstruks
  • Teori om brann og sløkking
  • Risiko ved varme arbeid
  • Praktisk sløkking
  • Eksamen

Læreboka er digital, og arbeidshefte vert utdelt på kurset. Begge deler kan nyttast ved eksamen.

Sertifikat vert utferda frå Norsk Brannvernforening.

Lunsj og kaffi vert det og.

Påmelding via påmeldingsknapp oppe på denne sida eller til Kolbjørn på mobilnr. 91396560

Pris: 2800,- NLR medl. 2000,-/1800-

Varme arbeider kurs